Geef vandaag voor de kerk van morgen!

Beste gemeenteleden,  

Met elkaar zorgen we ervoor dat “De Wijnstok” een plek van betekenis is en blijft. Ook in 2023! 

We blijven zoeken naar nieuwe wegen om ons geloof in God, maar ook onze levenservaringen, met elkaar te delen. Niet alleen op zondagochtend in de kerk, maar ook op andere dagen in de week. Samen bidden, zingen, vieren, maar ook rouwen. Dat geeft een bijzondere band.
 

Dichtbij God 
Elke week even pauze nemen. Even uitstijgen boven de drukte van elke dag om te bidden voor alles waar u tegen oploopt. Aangeraakt worden door God en het geloof met anderen delen. 

Dichtbij elkaar 
Een bezoekje als u ziek bent, een bemoedigende schouderklop, een helpende hand: omzien naar elkaar en voor elkaar zorgen, dat is het kloppende hart van kerk-zijn.

Dichtbij de wereld 
Ook in het nieuwe jaar blijven we onze blik naar buiten richten. Zo is de kerk deze winter één van de warme ontmoetingsplekken op het eiland van Dordrecht. Samen met de Gemeente Dordrecht voorkomen we zo dat inwoners in de kou komen te zitten. Daarnaast ondersteunen we bijvoorbeeld twee pioniersplekken op het eiland van Dordrecht. Een pioniersplek heeft als doel om te bouwen aan nieuwe vormen van kerk zijn met mensen die niet betrokken zijn bij de kerk. Dát missionaire werk verdient onze steun.  


De kerk kan alleen bestaan dankzij uw financiële steun. Daarom houden we ieder jaar de Actie Kerkbalans. Uw bijdrage is nu hard nodig om de ook voor de kerk stijgende jaarlijkse kosten te kunnen dragen. Uiteraard is er het besef dat iedereen het afgelopen jaar is geconfronteerd met fors hogere kosten aan levensonderhoud. Toch hopen we dat u minimaal dezelfde financiële toezegging kunt doen als vorig jaar en waar mogelijk zelfs een hogere toezegging. Uiteraard beslist u zelf welke bijdrage u wilt geven. Wilt u bij uw toezegging rekening houden met het feit dat de kerk voor ieder gemeentelid tenminste € 50,- per jaar moet afdragen aan het landelijk bureau van de PKN? Mocht u niet in de gelegenheid zijn maandelijks bij te dragen, dan is het uiteraard ook mogelijk om éénmalig een gift te geven. Uw bijdrage is (deels) aftrekbaar van de belasting*.  


Via het kerkblad “Kerk op Dordt” en onze website
www.pkndubbeldam.nl houden we u op de hoogte van het laatste nieuws in de wijkgemeente. Op de website kunt u zich aanmelden voor de “nieuwsupdate”. Door uw emailadres in te vullen, ontvangt u dan regelmatig updates in uw mailbox. 

Geef vandaag voor de kerk van morgen. Wij vertrouwen ook dit jaar weer op uw bijdrage te mogen rekenen.  

Graag tot ziens in de kerk! 


Hartelijke groeten namens uw wijkkerkenraad,
 

Richard de Vlaming, voorzitter 


*Uw bijdrage aan Actie Kerkbalans valt onder de giftenaftrek. Uw kerk valt namelijk fiscaal onder de ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)’. Als u kiest voor een periodieke schenking is zelfs het hele bedrag fiscaal aftrekbaar. Meer informatie vindt u op
www.kerkbalans.nl.

Deel dit nieuwsbericht!

Email
WhatsApp
Facebook

Deel dit nieuwsbericht!

Email
WhatsApp
Facebook

Schrijf je in voor de nieuwsupdate!