In het gebedsboekje

In het gebedsboekje dat voor in de kerk lag kon je aanvragen voor voorbeden of dankpunten noteren die dan bij dienst der gebeden door de dienstdoende predikant konden worden ingebracht in zijn of haar gebed. 

Na de restauratie is dit gebedsboekje verhuist naar het stiltecentrum en dat blijkt toch niet zo’n goed plan te zijn geweest, Vandaar dat de gebedscommissie laatstelijk heeft overwogen om dit weer terug te brengen in de kerkzaal. In overleg is nu besloten om nu geen boekje meer te gebruiken maar weer net als al eerder werd gedaan te volstaan met gebedsbriefjes. Dit heeft een lagere drempel omdat je dit ook op een meer afgezonderde plek, of eerder thuis, kan schrijven.  

Binnenkort zijn er dan rechts van de ingang van de kerkzaal op een tafeltje de gebedsbriefjes te vinden en een mandje waarin u/jij de gebeds- en/of aanvraag kunt deponeren. 

De kerkenraad heeft wel haar voorwaarden hierbij en die staan op het briefje vermeld. De belangrijkste is dat gebeden of dankzegging voor personen alleen worden gedaan als de persoon in kwestie daarmee heeft ingestemd. Ook moet het briefje worden voorzien van de naam van de aanvrager. Na de kerkdienst worden de briefjes vernietigd. 

Deel dit nieuwsbericht!

Email
WhatsApp
Facebook

Deel dit nieuwsbericht!

Email
WhatsApp
Facebook

Schrijf je in voor de nieuwsupdate!