Categorieën
Nieuws

Kerstherberg weer open

Het is een goede traditie om op hoogtijdagen bij elkaar te zijn; te praten, te eten en te delen. Na twee jaren van afwezigheid in verband met corona opent op tweede kerstdag, 26 december, de kerstherberg in de Maranathazaal van kerkgebouw de Wijnstok aan de Dubbelsteynlaan-west 70 weer zijn deuren om twaalf uur. Vanuit de gedachte dat mensen zuinig moeten zijn op tradities wil de diaconie van de Dubbeldamse PKN-wijkgemeente een open huis organiseren voor die mensen in de wijk, in de gemeente of daarbuiten die deze dag graag naar de kerstherberg willen komen. Iedereen is vanaf 12:00 uur welkom. De lunch met soep en een broodje wordt om 12:30 uur verzorgd.  

‘s Middags wordt een kerstverhaal voorgelezen, er worden kerstliederen gezongen en de bekende spelletjes gespeeld, zoals sjoelen, schaken enz. Ook de jaarlijkse puzzel ligt dan weer klaar. Of misschien breit u liever een paar toeren mee aan de Zozjaal? De dag wordt afgesloten met een gezamenlijke warme maaltijd, die rond de klok van vijf uur wordt geserveerd. 

Wie dat wil kan langskomen voor alleen een praatje en een kopje koffie, maar de gehele dag blijven kan ook, net wat ieders wensen zijn. Mensen die willen deelnemen aan de warme maaltijd wordt gevraagd zich van tevoren aan te melden per mail bij Erry Pieters, dit in verband met de inkopen.  

Vrijwilligers staan klaar om de bezoekers een gezellige tweede kerstdag te bezorgen. 

Zoals in een kerstherberg te doen gebruikelijk is alles gratis. Bij de uitgang staat wel een bus, waarin de gasten hun vrijwillige bijdrage kunnen doneren. Met dit geld wordt geprobeerd de kerstherberg kostendekkend te houden. 

De kerstherberg sluit om zeven uur in de avond weer zijn deuren. 

De diakenen van de protestantse wijkgemeente Dubbeldam

Categorieën
Nieuws

In het gebedsboekje

In het gebedsboekje dat voor in de kerk lag kon je aanvragen voor voorbeden of dankpunten noteren die dan bij dienst der gebeden door de dienstdoende predikant konden worden ingebracht in zijn of haar gebed. 

Na de restauratie is dit gebedsboekje verhuist naar het stiltecentrum en dat blijkt toch niet zo’n goed plan te zijn geweest, Vandaar dat de gebedscommissie laatstelijk heeft overwogen om dit weer terug te brengen in de kerkzaal. In overleg is nu besloten om nu geen boekje meer te gebruiken maar weer net als al eerder werd gedaan te volstaan met gebedsbriefjes. Dit heeft een lagere drempel omdat je dit ook op een meer afgezonderde plek, of eerder thuis, kan schrijven.  

Binnenkort zijn er dan rechts van de ingang van de kerkzaal op een tafeltje de gebedsbriefjes te vinden en een mandje waarin u/jij de gebeds- en/of aanvraag kunt deponeren. 

De kerkenraad heeft wel haar voorwaarden hierbij en die staan op het briefje vermeld. De belangrijkste is dat gebeden of dankzegging voor personen alleen worden gedaan als de persoon in kwestie daarmee heeft ingestemd. Ook moet het briefje worden voorzien van de naam van de aanvrager. Na de kerkdienst worden de briefjes vernietigd. 

Categorieën
Nieuws

Expositie

Komende zondag komt er weer een nieuwe expositie in de kerk. Sjef Hutschemakers heeft alle 150 psalmen getekend. Uit iedere psalm heeft hij iets gehaald wat hem aansprak. Het zijn vaak aangrijpende emotionele momenten. Aan de hand van een paar van deze tekeningen zijn verschillende mensen uit onze kerk zelf aan de slag gegaan. Het resultaat zie je nu dus aan de muren hangen. We bedanken iedereen voor zijn of haar bijdrage, en mogen de komende tijd genieten van deze schilderijen.  

Categorieën
Nieuws

Geef vluchtelingenkinderen een stem

Met kerst collecteren we voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Dat is belangrijk om hun dagelijks leven iets te verlichten. Maar dat is niet genoeg. We vragen u om meer te doen om de onmenselijke situatie van vluchtelingen en hun kinderen in Griekenland te verbeteren. We kunnen niet langer wegkijken. Kaart dit onrecht aan bij de politiek. Schrijf uiterlijk half december een kaart aan Tweede Kamerleden. Kijk op kerkinactie.nl/vergeetzeniet voor het adres en een voorbeeldtekst. We doen dit met kerken in heel Nederland. Samen zijn we de kerk in actie.  

Categorieën
Nieuws

Retraite Nieuw Sion

Driedaagse Bijbelstudie-retraite in Klooster Nieuw Sion. Geniet van deze afwisseling van rust, bezinning, Bijbelstudie en natuur. 

 

Medio september jl. verbleef ik een drietal dagen in Klooster Nieuw Sion, zoals men het klooster zelf omschrijft: een plek waar mensen dichter bij God, bij zichzelf, bij de medemens en de natuur kunnen komen door gebed en contemplatie, stilte, eenvoud, handenarbeid en gastvrijheid. Dit alles vanuit het christelijke monastieke ideaal. Men deelt er verbondenheid in Christus, die het mogelijk maakt om verschillen te overbruggen en een oecumenische plek van liefde te zijn. Of je nu de stilte zoekt in het gastenhuis, meedoet aan een retraite, of komt helpen om te klussen of te bidden: weet je welkom om dichter bij God te zijn en dichter bij jezelf. 

Het lijkt mij fijn om vanuit De Wijnstok in het voor- of najaar van 2023 met een groep af te reizen naar Klooster Nieuw Sion, om daar met elkaar een drietal mooie dagen te beleven tijdens een Bijbelstudie/stilteretraite.

 

Ben je nieuwsgierig om meer te leren over de kracht van stilte, te mediteren, te zingen in de getijden, voorbeden te doen, te wandelen, samen te eten en indien gewenst te helpen in de (moes)tuin of klusjes te klaren? Dat kan allemaal tijdens deze retraite. Waar de Bijbel open gaat, gaan ook harten open. Onderlinge zielzorg kan spontaan gebeuren. 

Het kloosterritme helpt je te leren ont-haasten en ont-moeten. Je wilt bewuster naar klassieke of eigentijdse muziek luisteren en een goed boek uit de grote kloosterbibliotheek lezen. Je kunt samen praten met anderen uit de groep of je even rustig terugtrekken voor persoonlijk gebed of Bijbellezen. 

In het klooster zijn (op de bovenverdieping van het gastenhuis/geen lift!) veertien gastenkamers, geschikt om één of meerdere nachten te verblijven en te genieten van de rust, de natuur en de inspirerende omgeving van Klooster Nieuw Sion. Aan de oostkant zien de kamers uit op de gastentuin, aan de westkant op de weilanden achter de abdij. De kamers, waaronder één 2-persoonskamer, beschikken over een bed, een kast, een bureau met stoel, en een wastafel. Badkamers en toiletten bevinden zich op de gang. Je kunt tijdens je verblijf gratis gebruik maken van WiFi. Op de begane grond bevindt zich een woonkamer en keuken, waar ’s ochtends de ingrediënten voor het ontbijt geserveerd worden. Ingrediënten voor koffie/thee tijdens je verblijf zijn inbegrepen. 

 

Wanneer u aangesproken bent door bovenstaand bericht, stuur dan een e-mail naar Diet de Lang-Verhagen, langverwagt@solcon.nl, het liefst vóór 7 december a.s. Vermeld in uw antwoord uw voorkeur voor een retraite in het vóór- of najaar, en uw voorkeur voor een dinsdag, woensdag donderdag retraite ofwel een vrijdag, zaterdag, zondag retraite. 

 

Kosten: ongeveer € 265,00 (offerte moet nog worden aangevraagd). Inbegrepen: Verblijf, onbeperkt koffie/thee, rondleiding, 2x ontbijt, 2x lunch en 2x diner. 

 

Adres: 
Stichting Nieuw Sion 
Vulikerweg 6 
7431 PJ Diepenveen 

Categorieën
Nieuws

Actie Warme Kamers

Om mensen met financiële zorgen niet letterlijk in de kou te zetten opende het Leger des Heils meer dan honderd buurthuiskamers. Hier kunnen mensen studeren, een gratis kopje koffie drinken of een spelletje spelen. De Protestantse Kerk ondersteunt dit initiatief van harte en roept kerken op – indien mogelijk – een ruimte beschikbaar te stellen voor nog meer buurthuiskamers in het hele land. 

Koud thuis? Kom er warm bij zitten 

Door de steeds maar stijgende kosten zullen veel mensen die het financieel al moeilijk hebben thuis de verwarming uit laten en lampen niet aanzetten. Daarnaast is het prijsplafond van de energierekening pas eind januari op de rekening te voelen. Het Leger des Heils wil hen niet in de kou laten zitten en heeft vanaf 1 november jl. overdag de deuren van meer dan honderd buurthuiskamers geopend. Samen met andere organisaties zorgen ze daarmee voor warme huiskamers in ieders buurt. 

Zie: https://protestantsekerk.nl/nieuws/protestantse-kerk-ondersteunt-initiatief-warme-kamers/ 

We willen graag met weekhoofden gaan werken. Een weekhoofd zorgt voor het openen en sluiten van de kerk en zorgt ervoor dat de vrijwilligers worden geïnstrueerd en het weekhoofd is ook die week het aanspreekpunt voor de vrijwilligers. Hiervoor kun je je ook aanmelden. 

nog een paar wijzigingen:

  • de zondag valt af
  • de startdag is niet maandag a.s. maar maandag 5 december. 

In overleg met koster Anneke hebben we vastgesteld dat we van maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 22.00 uur open gaan. Op zondag zijn we van 17.00 tot 22.00 uur open. De zaal waarin de stiltehoek aanwezig is zal ingericht worden als warme plek. Afhankelijk van het aantal bezoekers kunnen we eventueel uitwijken naar de onder het orgel zaal. Bij de eerste start aanstaande maandag is het de wens om de beheerders taken in te vullen met vrijwilligers. Nu komt de vraag: Wie wil, of kent iemand, die het organiseren van de vrijwilligers op zich wil nemen en als aanspreekpunt voor Samen Dordt wil fungeren, en wie wil er vrijwilliger zijn? In overleg met Anneke denken we aan blokken van 3 uur. Anneke kan maandag en donderdag zelf bemannen, blijft over 4 dagen en een zondagavond in totaal 18 blokken van 3 uur per week. Al met al een mooi missionair doel, doe je mee?