De I.K.A.A.

De letters I.K.A.A. staan voor Interkerkelijke Kommissie Aangepaste Arbeid. 

De Stichting bestaat sinds 1968 en organiseert wekelijks diensten waarin de Bijbelse Boodschap op eenvoudige wijze doorgegeven wordt, afgewisseld met zang, gebed en ontmoeting. Uniek in Nederland omdat de I.K.A.A. niet voortkomt uit een instelling, maar gedragen wordt door verschillende kerkgenootschappen.  

Deelnemende kerken zijn de PKN-kerken (Dordrecht en Dubbeldam), De Vrij Evangelische Gemeente, De Christelijk Gereformeerde Kerk Zuidhoven en de Baptisten Gemeente. 

De diensten worden gehouden in de aula van het Insulacollege aan de Koningstraat 294 te Dordrecht, naast Dubbelmonde. 

Eens in de twee maanden zijn we te gast in een van de deelnemende kerken. Dan is er geen dienst in het Insulacollege. 

Een dienst van de I.K.A.A. wordt gemiddeld door 100 mensen bezocht, door mensen met een verstandelijke beperking, maar ook door gezinnen met kinderen en anderen die het in de “gewone” kerken allemaal wat te ingewikkeld vinden. De diensten zijn gebaseerd op de liturgie zoals die in veel protestantse kerken vorm krijgt, maar ze kennen een ontspannen uitvoering. De bijeenkomsten vangen aan om 10.00 uur en duren een klein uur. Daarna zingen we enkele verzoekliederen, vieren de verjaardagen en drinken met elkaar koffie, thee of limonade. Om ongeveer 11.15 uur gaat men weer naar huis. 

Mensen die op de hoogte willen blijven van de I.K.A.A. kunnen een kijkje nemen op de website www.ikaa.nl . Je kunt je daar ook aanmelden voor de gratis nieuwsbrief die eens in de maand digitaal uitkomt. Hierin staan het rooster van spreekbeurten, wetenswaardigheden van de I.K.A.A. en enkele andere zaken. Voor onze vrienden, zoals we onze bezoekers noemen, die niet digitaal te bereiken zijn, is er achterin de zaal een papieren exemplaar. 

Je bent van harte uitgenodigd om één of meerdere diensten bij te wonen.  
Namens de I.K.A.A. Frans Riet 

 

 

Deel dit nieuwsbericht!

Email
WhatsApp
Facebook

Deel dit nieuwsbericht!

Email
WhatsApp
Facebook

Schrijf je in voor de nieuwsupdate!