Categorieën
Nieuws

Oogstdienst 6 november 2022

Op zondag 6 november staat de oogstdienst gepland. 
We verzamelen fruit op vrijdagavond  4 november van 19.00 tot 20.00 uur en zaterdagochtend 5 november van 9.00 tot uiterlijk 11.00 uur. 
Met het fruit maken we mooie fruitbakjes en verrassen we de oudere gemeenteleden (vanaf 83 jaar) en hen die wat extra aandacht wel kunnen gebruiken.  
Ben je niet in de gelegenheid om op bovenstaande momenten fruit te brengen, dan kun je ook een donatie doen in het groene busje. Dat staat op 30 oktober bij de collecte-schaaltjes in de kerk.   

Kom je ons helpen met inpakken op zaterdagmorgen 5 november, vanaf 11.00 uur? Koffie met traktatie staat klaar! 
 

Weet je nog mensen die zeker een fruitbakje verdienen, of wil je meer informatie, neem dan contact op met de oogstdienstcommissie: Riëtte Bunk of Nel en Thijs Volker

Categorieën
Nieuws

Lichtjestocht 2022

Lichtjestocht 2022: Samen met de herder op zoek naar het kindje Jezus 

Om de lichtjestocht van zaterdag 17 december 2022  tot een succes te maken, zijn weer vele handen nodig.  

Wil jij: 

Figurant, zanger of zangeres zijn? Of helpen bij de catering, met koffie schenken of sjouwen? 

Meldt je aan via onderstaande knop of spreek een van de ondergetekenden aan. 
We hebben je hulp heel hard nodig!  

Wil je meelopen? Aanmelden kan dit jaar vanaf zaterdag 1 december via de website van PKN Dubbeldam. 

Hartelijke groet;

Jorien Ooms, Marijke Koppelaar, Nelleke Bras, Jeanette de Vlaming, en Rita Brinkman 

Categorieën
Nieuws

De I.K.A.A.

De letters I.K.A.A. staan voor Interkerkelijke Kommissie Aangepaste Arbeid. 

De Stichting bestaat sinds 1968 en organiseert wekelijks diensten waarin de Bijbelse Boodschap op eenvoudige wijze doorgegeven wordt, afgewisseld met zang, gebed en ontmoeting. Uniek in Nederland omdat de I.K.A.A. niet voortkomt uit een instelling, maar gedragen wordt door verschillende kerkgenootschappen.  

Deelnemende kerken zijn de PKN-kerken (Dordrecht en Dubbeldam), De Vrij Evangelische Gemeente, De Christelijk Gereformeerde Kerk Zuidhoven en de Baptisten Gemeente. 

De diensten worden gehouden in de aula van het Insulacollege aan de Koningstraat 294 te Dordrecht, naast Dubbelmonde. 

Eens in de twee maanden zijn we te gast in een van de deelnemende kerken. Dan is er geen dienst in het Insulacollege. 

Een dienst van de I.K.A.A. wordt gemiddeld door 100 mensen bezocht, door mensen met een verstandelijke beperking, maar ook door gezinnen met kinderen en anderen die het in de “gewone” kerken allemaal wat te ingewikkeld vinden. De diensten zijn gebaseerd op de liturgie zoals die in veel protestantse kerken vorm krijgt, maar ze kennen een ontspannen uitvoering. De bijeenkomsten vangen aan om 10.00 uur en duren een klein uur. Daarna zingen we enkele verzoekliederen, vieren de verjaardagen en drinken met elkaar koffie, thee of limonade. Om ongeveer 11.15 uur gaat men weer naar huis. 

Mensen die op de hoogte willen blijven van de I.K.A.A. kunnen een kijkje nemen op de website www.ikaa.nl . Je kunt je daar ook aanmelden voor de gratis nieuwsbrief die eens in de maand digitaal uitkomt. Hierin staan het rooster van spreekbeurten, wetenswaardigheden van de I.K.A.A. en enkele andere zaken. Voor onze vrienden, zoals we onze bezoekers noemen, die niet digitaal te bereiken zijn, is er achterin de zaal een papieren exemplaar. 

Je bent van harte uitgenodigd om één of meerdere diensten bij te wonen.  
Namens de I.K.A.A. Frans Riet 

 

 

Categorieën
Nieuws

Engelenproject

Engel volgens Wikipedia: 
Een engel is een  “boodschapper”, een bovennatuurlijk, verstandelijk wezen, dat wordt teruggevonden in verscheidene (vaak monotheïstische) religies. In het christendom, de islam, het jodendom en zoroastrisme, treden engelen, als bedienden of beschermers van de mens, gewoonlijk op als boodschappers van God. 

 Hoe werkt het engelenproject? 

  1. Iedereen kan engel zijn!
  2. Je hangt iedere adventsweek  –anoniem- een kleine attentie aan de deur of doet deze door de brievenbus bij degene waar je voor vliegt (het gaat om het gebaar!)
  3. Iedereen kan namen aandragen van medemensen die wat extra aandacht kunnen gebruiken.  
  4. Het engelenuitzendbureau koppelt engelen aan ontvangers. Dit is een secuur werkje. Daarom willen we je met klem vragen om je te houden aan de door ons aangegeven manier van aanmelden en het opgeven van ontvangers.
  5. We hebben andere jaren gemerkt dat er mensen op eigen initiatief naar niet opgegeven ontvangers gaan vliegen. Fijn dit enthousiasme maar we willen je toch vragen om het via de officiële route te doen. Zo kunnen wij ook de eventuele bedankjes aan je doorgeven.

 Aanmelden: 

We ontvangen alles graag digitaal via engelen@pkndubbeldam.nl 

 

Ik wil een Engel zijn: 

Vermeld je naam, adres, telefoonnummer en mailadres!  
Wil je voor meerdere adressen vliegen zet dit er dan duidelijk bij en vermeld voor hoeveel adressen je wilt vliegen. Vermeld het ook expliciet als je wilt vliegen voor een door jouzelf opgegeven ontvanger! 

Ik wil een ontvanger opgeven: 

Wil je iemand opgeven als ontvanger? Vermeld dan de naam, het adres, postcode en woonplaats van de ontvanger. Daarnaast willen we ook graag weten waarom je diegene aanmeldt en (indien bekend) de leeftijd van de ontvanger. Dat is waardevolle informatie voor de engel.  

 

Aanmelden kan tot en met zondag 20 november.  
(Vermeld dus altijd je eigen naam, adres, telefoonnummer en mailadres) 
 
Let op: Op 1e Advent, zondag 27 november, kunnen de Engelen hun post ophalen in de consistorie. 

 
Hartelijke groet van het engelenuitzendbureau: Ivonne Vink en Alice v.d. Hoek 

Categorieën
Nieuws

Collecte kinderkerk voor ziekenhuis in Oeganda

Bij de groepen van de kinderkerk wordt wekelijks gecollecteerd.  
Op dit moment sparen we met elkaar voor UCCF (Uganda Child Care Foundation). UCCF zamelt geld in voor medicijnen en verbandartikelen voor het ziekenhuis in Kasaka, één van de projecten in Oeganda. Elke financiële bijdrage is nu extra welkom omdat door de hoge inflatie in Oeganda de mensen het ziekenhuis niet meer kunnen betalen. Zij worden dan veelal gratis geholpen waardoor er weer te weinig inkomsten zijn om medicijnen aan te schaffen, die ook veel duurder zijn geworden. Wij vinden het belangrijk om op deze manier met de kinderen te denken aan anderen die het minder hebben. 

Sparen jullie met ons mee? 

Groetjes van de leiding van de kinderkerk

Categorieën
Nieuws

Kind op schoot dienst

Op zondag 13 november is er een korte middagdienst voor de allerkleinsten uit de kerk. Kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar zijn van harte welkom in deze dienst, en natuurlijk ook hun ouders/verzorgers/opa’s en oma’s! De dienst begint om 15.30 uur. Op een speelse manier willen we kinderen vertrouwd maken met het evangelie en de kerk. Deze keer spelen, zingen en vertellen we over de ark van Noach. Alle kinderen mogen een dieren-knuffel meenemen. Kom je ook?