Gevraagd: vertrouwenspersoon

Protestantse Gemeente Dordrecht-Dubbeldam kiest ervoor een veilige gemeente te zijn voor alle leden. Dat betekent dat de leden elkaar met respect behandelen en de mensen met speciale taken en opdrachten binnen de gemeente geen misbruik van hun positie maken. Denk daarbij aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, financiële malversatie, intimidatie en dreiging. De algemene kerkenraad heeft daarvoor een beleid opgesteld, waar vertrouwenspersonen onderdeel van zijn.  

We zijn hard op zoek naar een gemeentelid die de rol van vertrouwenspersoon op zich wil nemen. Kunt u goed luisteren,  bent u empathisch en heeft u affiniteit met deze functie dan kunt u zich aanmelden bij de scriba.  Een training vanuit de PKN behoort tot de mogelijkheden.  

De vertrouwenspersonen zijn bekend met de protestantse kerk, maar zijn geen onderdeel van de kring van taakdragers en kerkbestuur. De vertrouwenspersonen werken in opdracht van maar niet namens de (algemene) kerkenraad. Zij kunnen onafhankelijk van de (algemene) kerkenraad handelen.  

Meer over de functie en wie we zoeken: 

Taken  

Voorlichting en preventie  
– Zichtbaar zijn in de gemeente.  
– Aanjager zijn van praten over ‘veilige gemeente’ op verschillende niveaus van het kerkenwerk.  

Signaleren  
– Alert zijn op signalen van mogelijk misbruik, zie meldprotocol.  

Opvang en begeleiding 
Eerste aanspreekpunt en steun voor mensen uit de gemeente die in vertrouwen iets kwijt willen over wat er in de gemeente gebeurt of waar ze zich zorgen over maken. 
Bij strafbare feiten de politie op de hoogte brengen wanneer melder daar niet toe in staat is of bij een levensbedreigende situatie. 
Meedenken met de melder over eventuele aangiftes of klachtenprocedures en de melder daarin begeleiden, zie meldprotocol. 
Op verzoek van en met instemming van de melder deze vertegenwoordigen.  

Informeren en adviseren 
Melders en anderen adviseren over mogelijke vervolgtrajecten. 
Zo nodig wijzen op pastorale, psychologische, maatschappelijke (Veilig Thuis, Slachtofferhulp, Bureau Jeugdzorg, plaatselijk maatschappelijk werk) kerkelijke (kerkelijk meldpunt SMPR) of juridische hulp (bijv. advocaat via Langzs).  

Persoonlijke ontwikkeling en beleidsontwikkeling 
Volgen van relevante cursussen, bijwonen van regionale intervisiebijeenkomsten, studiedagen en vergelijkbare bijeenkomsten. 
Bijhouden van een persoonlijke registratie. 
Vanuit deze registratie jaarlijks rapporteren aan de kerkenraad waarbij omstandigheden en personen onherkenbaar zijn, de rapportage is voorzien van een analyse en zo nodig beleidsaanbevelingen.   

Profiel van de vertrouwenspersoon

Kennis en vaardigheden 
HBO of WO werk- en denkniveau. 
Professionele gespreksvaardigheden. 
In staat tot geheimhouding, ook tegen de melder over eventuele andere casuïstiek.
In staat te bepalen wanneer de grenzen van de eigen taak bereikt zijn en kunnen doorverwijzen. 
Communicatief vaardig. 
Aantoonbare kennis van de problematiek van machtsmisbruik (na volgen van scholing). 
Kennis van de sociale kaart, waaronder SMPR, Veilig Thuis, procedure bij de politie. 
Kennis van de kerk (cultuur en structuur). 

Persoonlijke kenmerken 
Integere en evenwichtige persoonlijkheid. 
Luisterende en respectvolle houding. 
Empathisch vermogen. 
Betrouwbaar. 
Onbevooroordeeld, open en neutraal. 
Inzicht in eigen handelen en reflectief. 
Kan flexibel inspelen op wisselende situaties. 
Grenzen kunnen stellen aan wat een ander mag verwachten en verwachtingen kunnen managen.
Lid van de Protestantse Kerk in Nederland. 

Als je denkt aan dit profiel te voldoen dan kun je je aanmelden via scriba.pkndubbeldam@gmail.com.   

 

Deel dit nieuwsbericht!

Email
WhatsApp
Facebook

Deel dit nieuwsbericht!

Email
WhatsApp
Facebook

Schrijf je in voor de nieuwsupdate!