Samen Dordt – Energiefonds

Het zal niemand ontgaan: de prijzen stijgen het snelst in veertig jaar. En dat betekent veel, met name voor gemeenteleden die het al krap hebben. Voor sommige mensen biedt hulp vanuit de overheid soelaas. Niet in alle gevallen is dit voldoende. Sommigen vallen helemaal buiten de boot.

In verschillende Nederlandse kerken ontstaan er plannen om mensen te ondersteunen die door de stijgende energieprijzen hulp nodig hebben. Met dit doel is ook het Dordtse Energiefonds opgezet. Stichting Samen Dordt is de beheerder, en stichting SUN gaat de toetsing verzorgen. De aanvragen worden gedaan door diverse instanties die mensen begeleiden en hun financiële omstandigheden kennen. Op deze manier kunnen de middelen eerlijk verdeeld worden.

Mocht u hulp uit het Energiefonds nodig hebben om energierekening te betalen of nadere informatie willen, dan kunt u zich melden bij uw wijkdiaconie. Mocht u juist een financiële bijdrage willen leveren aan het Energiefonds dat kan door een donatie aan Stichting Samen Dordt, NL16 RABO 0362598959 onder vermelding van Energiefonds. De stichting heeft een ANBI-status, wat betekent dat giften aftrekbaar zijn bij de belasting.

Tot slot een oproep om in deze bijzondere tijden oog te hebben voor elkaar. Daarbij laten we ons leiden door de oproep in Galaten 6: 10: Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof.

Deel dit bericht!

Email
WhatsApp
Facebook

Deel dit nieuwsbericht!

Email
WhatsApp
Facebook

Schrijf je in voor de nieuwsupdate!