Woensdagavond Vespers

Meer ruimte in de kerk cre毛ren voor stilte, meditatie en bezinning. Die wens werd uitgesproken in de commissie Vorming en Toerusting n.a.v. een gesprek over de Coronacrisis. Die wens gaan we concreet maken door eens per maand een vesper te organiseren op woensdagavond. Deze vesper duurt maximaal een half uur en vindt plaats in de kerkzaal.

Doelgroep
De maandelijkse vesper is bedoeld voor iedereen die behoefte heeft aan een moment van bezinning in zijn/haar leven

Hoe ziet zo鈥檔 vesper eruit?

  • De (paas)kaars brandt. Deze vertegenwoordigt het Licht van Christus
  • Er klinkt bij binnenkomst rustige muziek
  • We beginnen met een kort gebed
  • We zingen een lied
  • Daarna volgt een korte lezing uit de Bijbel
  • Na de lezing volgt een stilte van een kleine 10 minuten waarbij eenieder de tekst kan laten bezinken, erop 鈥渒auwen鈥 en ruimte kan krijgen voor de woorden van God.
  • Tot slot zingen we met elkaar nog een lied (Taiz茅, Psalm)

In de 40-dagentijd is er elke week een vesper, na Pasen zal dit maandelijks zijn. De exacte data worden later gecommuniceerd.

Aanvullende informatie

Wat is een vesper precies?

Een vesper is een eenvoudige dienst, waarin we een lied zingen, een gebed uitspreken, luisteren naar een Schriftgedeelte en daarover mediteren. Daarbij gaat het erom te ontdekken wat dit Schriftwoord bij je oproept; waar word ik aangesproken, welke betekenis kan dit bepaalde woord krijgen in mijn leven?聽

Stilte om te ontspannen

De bedoeling is dat je in de stilte steeds meer ontspant en 鈥榣eeg鈥 wordt om innerlijke ruimte te krijgen voor de woorden van God. De houding is als die bij het gebed, ontspannen en geconcentreerd, eventueel met gesloten ogen. Laat afleidende gedachten rustig komen (tegenhouden lukt toch niet), maar laat ze ook weer gaan. Verbeeld je dat de wind ze meeneemt, of een waterstroom waar je langs zit. Keer echter steeds weer terug naar het Schriftwoord.

Stilte om na te denken

Ook kan er gedurende de stilte worden nagedacht over de woorden uit de tekst. Zo proberen we in deze vesper te komen op de golflengte van het hart. Om Gods woorden te horen en oprecht te leren bidden.

Deel dit nieuwsbericht!

Email
WhatsApp
Facebook

Deel dit nieuwsbericht!

Email
WhatsApp
Facebook

Schrijf je in voor de nieuwsupdate!