Categorie毛n
Nieuws

Woensdagavond Vespers

Meer ruimte in de kerk cre毛ren voor stilte, meditatie en bezinning. Die wens werd uitgesproken in de commissie Vorming en Toerusting n.a.v. een gesprek over de Coronacrisis. Die wens gaan we concreet maken door eens per maand een vesper te organiseren op woensdagavond. Deze vesper duurt maximaal een half uur en vindt plaats in de kerkzaal.

Doelgroep
De maandelijkse vesper is bedoeld voor iedereen die behoefte heeft aan een moment van bezinning in zijn/haar leven

Hoe ziet zo鈥檔 vesper eruit?

  • De (paas)kaars brandt. Deze vertegenwoordigt het Licht van Christus
  • Er klinkt bij binnenkomst rustige muziek
  • We beginnen met een kort gebed
  • We zingen een lied
  • Daarna volgt een korte lezing uit de Bijbel
  • Na de lezing volgt een stilte van een kleine 10 minuten waarbij eenieder de tekst kan laten bezinken, erop 鈥渒auwen鈥 en ruimte kan krijgen voor de woorden van God.
  • Tot slot zingen we met elkaar nog een lied (Taiz茅, Psalm)

In de 40-dagentijd is er elke week een vesper, na Pasen zal dit maandelijks zijn. De exacte data worden later gecommuniceerd.

Aanvullende informatie

Wat is een vesper precies?

Een vesper is een eenvoudige dienst, waarin we een lied zingen, een gebed uitspreken, luisteren naar een Schriftgedeelte en daarover mediteren. Daarbij gaat het erom te ontdekken wat dit Schriftwoord bij je oproept; waar word ik aangesproken, welke betekenis kan dit bepaalde woord krijgen in mijn leven?聽

Stilte om te ontspannen

De bedoeling is dat je in de stilte steeds meer ontspant en 鈥榣eeg鈥 wordt om innerlijke ruimte te krijgen voor de woorden van God. De houding is als die bij het gebed, ontspannen en geconcentreerd, eventueel met gesloten ogen. Laat afleidende gedachten rustig komen (tegenhouden lukt toch niet), maar laat ze ook weer gaan. Verbeeld je dat de wind ze meeneemt, of een waterstroom waar je langs zit. Keer echter steeds weer terug naar het Schriftwoord.

Stilte om na te denken

Ook kan er gedurende de stilte worden nagedacht over de woorden uit de tekst. Zo proberen we in deze vesper te komen op de golflengte van het hart. Om Gods woorden te horen en oprecht te leren bidden.

Categorie毛n
Nieuws

Alle maatregelen vervallen

Wij zijn zeer verheugd dat er vanaf a.s. vrijdag 25 februari geen beperkende maatregelen meer gelden voor het kerkelijk leven. Vanaf komende zondag is aanmelden via Kerktijd.nl dan ook niet meer nodig. We zijn zo blij omdat de kerk niet alleen de plek is waar we dichtbij God komen, maar ook dicht bij elkaar. De geloofsgemeenschap is essentieel voor ons geloofsleven.聽

We willen wel samen rekening houden met mensen die, om wat voor reden dan ook, nog voorzichtig zijn. Daarom zal vanaf nu, tot nader bericht, het vak met stoelen het dichtst bij de uitgang van de kerkzaal ingericht worden voor mensen die graag anderhalve meter afstand willen houden.聽

Na afloop van de dienst geven we hen ook gelegenheid om als eerste de kerkzaal te verlaten. Omdat er in het vak waar we de anderhalve meter respecteren maar een beperkt aantal zitplaatsen is, wordt degenen waarvoor afstand houden niet noodzakelijk is, verzocht elders in de kerk plaats te nemen.

Categorie毛n
Nieuws

Rommeldam

Hierbij weer een update vanuit het bestuur van Rommeldam. Inmiddels enkele vergaderingen gehad met Bestuur en Commissie en komt alles aardig op gang.

Het beste bericht is natuurlijk ook dat vanaf 25 februari evenementen weer georganiseerd mogen worden, dus gaan we er nu volledig voor.

Zaterdag 21 mei wordt de dag.

Uiteraard hebben we in de week er voor, vanaf zaterdag 14 mei met de ophaalkaravaan, en vanaf maandag 16 mei met het sorteren en uitzoeken veel hulp nodig.

Dus houdt u alvast tijd vrij om er met z鈥檔 allen weer een geslaagd evenement van te maken.

Hier nog enkele data:

Ophaal / breng ochtenden聽 tussen 09.00 en 11.00 uur op 12 maart en 9 april.

De ophaal karavaan is op 14 mei 2022.

En dan uiteraard Rommeldam op 21 mei waar we ook weer op u allen rekenen want dan hebben we toch weer bijna 250 medewerkers nodig. De briefjes volgen uiteraard later.

Omdat we met een nieuw gebouw zitten en een nieuw plein en dus ook met een nieuwe Rommeldamzaal is alles even wennen en moeten we logistiek best wat aanpassingen doen en uitproberen, dus hopen we op ieder zijn medewerking.

Diverse sponsors hebben ook reeds weer toegezegd, dus dat is ook heel fijn.

De voorbereidingen zijn nu dus echt in volle gang, als vanouds zouden we zeggen, en gaan we er vanuit dat het een fantastische tijd gaat worden!

Bestuur Rommeldam聽 (Annet, Jaap, Johan, Thea en Hans)

Categorie毛n
Nieuws

Zendingsproject 2022 voor Mercy Ships

Vanaf 6 maart, de eerste zondag in de veertigdagentijd, begint het zendingsproject van de ZWO. De actie duurt t/m 29 mei.

Dit jaar gaan we 鈥榸eemijlen鈥 sparen voor Mercy Ships onder het motto: laat hoop varen. De visie van Mercy Ships is om levens te veranderen door hoop en genezing te brengen. Deze visie drijft de stichting vanaf het begin.

De schepen die nu in de vaart zijn hebben al grote impact gehad en elke keer weer veranderen er levens in de landen waar ze heen varen. Maar de nood stopt niet.

De Global Mercy, het nieuwe schip van Mercy Ships, is recent opgeleverd. Alle聽 medische apparatuur is in de haven van Antwerpen ingebouwd en het schip is volledig vaarklaar.

De Global Mercy is het eerste schip van Mercy Ships dat speciaal ontworpen en gebouwd is als ziekenhuisschip. Het is 174 meter lang en heeft een bruto tonnage van 37.000 ton. Het heeft 6 operatiekamers en biedt plaats aan meer dan 600 vrijwilligers die vele disciplines vertegenwoordigen, waaronder chirurgen, maritiem personeel, koks, leraren, elektriciens en meer.

Op het ziekenhuisdek van de Global Mercy kunnen tal van chirurgische ingrepen uitgevoerd worden zoals mond-, kaak- en aangezichtschirurgie, reconstructieve chirurgie, reparatie van gespleten lippen en gehemeltes, orthopedie, staarverwijdering en verloskundige fistelreparatie. Het belangrijkste is dat er met de Global Mercy jaarlijks twee keer zoveel pati毛nten bereikt kunnen worden met medische programma鈥檚 en Mercy Ships veel meer mogelijkheden zal hebben om lokale gezondheidswerkers toe te rusten.

Naar verwachting zal de Global Mercy in maart 2022 uit Rotterdam vertrekken naar Senegal voor de eerste werkperiode. Een reis van 2582 nautische mijlen (ongeveer 4782 kilometer). Deze reis wil聽 Mercy Ships symbolisch mogelijk maken, waarbij er voor iedere mijl honderd euro opgehaald moet worden. Totaal dus 258.200 euro!

De ZWO wil hier graag een bijdrage aan leveren. De opbrengst van de derde collecte zal gedurende de komende drie maanden bestemd zijn voor de actie Laat Hoop varen!

U kunt uw bijdrage na de kerkdiensten deponeren in het collectemandje dat op de tafel bij de uitgang van de kerkzaal staat of overmaken op bankrekening nummer NL14RABO0373745265 onder de naam: Diaconie Protestantse Gemeente Dordrecht-Dubbeldam inz. ZWO. Graag vermelden: Mercy Ships.

We hopen met elkaar heel wat zeemijlen te kunnen sponsoren!

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun.

De werkgroep ZWO

Categorie毛n
Nieuws

Film: Dialogue avec mon jardinier

Zin in een lichtvoetige film? Op woensdagavond 16 maart wordt in聽de Maranathazaal de聽film 鈥楧ialoque avec mon jardinier鈥 vertoond.聽Een film over vriendschap, over hoe nieuwe vriendschappen kunnen ontstaan, en wat vriendschap echt waard is. We beginnen om 19.15 uur. Je hoeft je niet aan te melden.

Categorie毛n
Nieuws

Inloop/Herstelcaf茅 weer open!

We mogen weer open!


Wees welkom, elke聽dinsdagmiddag聽bij het聽InIoop/ Herstelcaf茅 van 14:00 鈥 16:00 uur. Om de veiligheid voor iedereen te bewaken blijven de regels van聽mondkapje op bij verplaatsen en de anderhalve meter nog even van kracht.


En voor de duidelijkheid;聽de Zozjaal is nog niet af!

Breit u weer een paar toeren mee?
Ivonne Vink en Erry Pieters-Korteweg