Categorieën
Nieuws

Wijziging naam en rekeningnummer ZWO

Per 1 januari wijzigen de naam en het rekeningnummer van de ZWO. 

Naam: Diaconie Protestantse Gemeente Dordrecht-Dubbeldam inz. ZWO
Rekeningnummer: NL14RABO0373745265 

Vriendelijk verzoeken wij u voortaan dit rekeningnummer te gebruiken voor de giften en digitale collecten voor de ZWO. 

De rekening valt onder de Stichting Kerkelijke Gelden in Gouda.  
De penningmeester van de ZWO-commissie Rianne Tober Peels van de Kerk op Dubbeldam beheert de rekening. 

Heeft u nog vragen? Dan kunt u mailen naar diaconie@pkndubbeldam.nl 

De contactpersoon voor ZWO is Marjolein van Wingerden.

Categorieën
Nieuws

Week van gebed

Komende zaterdag, 15 januari, organiseren de EO, de Protestantse Kerk, MissieNederland, Raad van Kerken, Samen Kerk in Nederland en NietAlleen een nationaal gebed.
Tijdens het programma rondom dit gebed willen christenen zich verootmoedigen tegenover God en elkaar.

De coronacrisis zorgt namelijk ook in de christelijke wereld voor polarisatie. Uit de volle breedte van christelijk Nederland werken voorgangers mee, zo wordt het gebed voor vrede en verbinding uitgesproken door ds. Rhoïnde Doth, mgr. Gerard de Korte, ds. René de Reuver en drs. Ruth Sleebos. Het programma wordt gepresenteerd door Jurjen ten Brinke.

De initiatiefnemers ervaren een gegroeide verdeeldheid en polarisatie binnen families, geloofsgemeenschappen en in de samenleving naar aanleiding van de aanhoudende coronacrisis. Daarom roepen de gezamenlijke kerken en organisaties christenen op elkaar te vinden en te steunen in een nationaal gebed. 

Felle standpunten

Voorganger en EO-presentator Jurjen ten Brinke over het belang van het ‘Nationaal Gebed’: “Standpunten worden feller, muren worden steeds hoger opgetrokken en er wordt makkelijker over de ander gesproken dan met de ander. Onderling begrip is ver te zoeken en mensen veroordelen elkaar vanwege hun overtuiging. In het gebed wordt God gevraagd om vrede, verbinding, mildheid en eenheid. Ook gaan christenen die verschillend denken over de coronacrisis, vaccinaties en de maatregelen met elkaar in gesprek. Ze zoeken naar wederzijds begrip en verbinding, om zo mét elkaar in plaats van over elkaar te spreken. Het gaat daarbij niet over het uitwisselen van de argumenten (die in het afgelopen jaar veelvuldig langs kwamen), maar om het vinden van elkaars hart.”

Corona-impact

Het programma start zaterdagavond om 20.00 uur met verhalen van mensen die vertellen hoe zij geraakt zijn door de coronacrisis. Voorgangers ds. Rhoïnde Doth (voorzitter Samen Kerk in Nederland), mgr. Gerard de Korte (Rooms-Katholieke Kerk), ds. René de Reuver (scriba Protestantse Kerk) en drs. Ruth Sleebos (algemeen secretaris Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten) spreken gezamenlijk een gebed voor vrede en verbinding uit.

Toenadering

Ook vindt er een moment van toenadering plaats tussen Moses Alagbe, Hans Maat, Mirjam van der Vegt en Jan Wolsheimer. Zij staan onderling erg anders in deze coronacrisis en gaan in gesprek over het onbegrip dat ze voor andere standpunten hebben geuit. Ze willen echt naar elkaar luisteren en elkaar vinden in wat verbindt en niet in wat onderscheidt. Zo willen ze ook tot een voorbeeld zijn voor andere christenen om elkaar niet te verliezen in deze coronacrisis. 

Livestream en gebedsmuur

De livestream van het ‘Nationaal Gebed’ is zaterdag 15 januari vanaf 20.00 uur te zien op www.nationaalgebed.nl Ook is er op die website een gebedsmuur waar iedereen gebeden kan achterlaten.

Thuis meedoen

Tijdens de momenten van gebed tijdens het avondprogramma kunnen mensen thuis meedoen. Dit kan persoonlijk, maar ook in kleine groepjes of – mede-afhankelijk van de dan geldende maatregelen – met de geloofsgemeenschap. 

Week van gebed voor eenheid

Het ‘Nationaal Gebed’ voor vrede en verbinding vormt de aftrap van de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid van christenen. Geloofsgemeenschappen over de hele wereld bidden in die week samen voor eenheid, voor de wijk en de wereld. 

Categorieën
Nieuws

Jeugddienst 23 januari

De komende jeugddienst op 23 januari zullen we zoveel mogelijk jongeren een taak geven in de kerkdienst, zodat ze erbij aanwezig kunnen zijn!
Het thema is ‘God zoeken’. In de jeugdraad is besloten om het project rondom Zambia 2020 af te gaan ronden. Het geld van deze actie wordt gedoneerd aan de 2 goede doelen in Zambia; Een project voor aidswezen en een project voor studenten van ‘de justo mwale university’. Hierbij krijgen studenten prepaidkaarten zodat zij hun studie ook online af kunnen ronden. We hebben aan Thijs en Marike Blok gevraagd of zij een aantal studenten kunnen interviewen en te vragen wat voor impact het op hen heeft dat zij een donatie krijgen.
De jongeren hebben inmiddels gehoord dat de reis naar Zambia niet doorgaat.

Categorieën
Nieuws

Online kerkdiensten

Zoals je weet, mogen er vanwege de coronamaatregelen helaas geen bezoekers bij de kerkdiensten zijn. 
De meeste mensen kunnen de kerkdienst online volgen maar er zijn ook mensen die dat niet kunnen. Met deze mensen zou ik graag in contact komen.  
Daarom de vraag of ze zich bij mij willen melden, zodat we een beetje weten welke mensen er voor een langere periode kerkdiensten moeten missen.  
Misschien kun je mensen in je omgeving daarop attent maken, omdat deze groep waarschijnlijk ook niet de nieuwsupdate leest.  
(Volgende week staat deze tekst ook in het kerkblad).  

Het valt niet mee, dat merken we allemaal. Online is toch even iets anders dan in de kerk aanwezig zijn. Ik moet eerlijk toegeven dat het mij ook steeds zwaarder valt om weer voor zo’n lege kerk te moeten staan…  
We hopen en bidden dat we elkaar snel weer kunnen zien in de kerk nu de boostercampagne al zoveel mensen heeft bereikt! Komende zondag 16 januari gaat ds. A. Robbertson voor uit Rotterdam. Op 23 januari is er een jeugddienst. 

 

Peter Barmentlo