Actie Voedselbank

De Voedselbank Dordrecht verstrekt wekelijks voedselpakketten aan mensen die dat hard nodig hebben. Dit gebeurt op verzoek van professionele hulpverleners, waarbij de cliënten regelmatig worden getoetst of ze nog in aanmerking komen voor hulp. De pakketten zijn bedoeld om mensen een steuntje in de rug te geven bij het oplossen van hun financiële problemen. Belangrijk werk uitgevoerd door onbetaalde vrijwilligers! Als diaconie willen we daarom actie voeren voor de Voedselbank. Doet u mee?  

U kunt meedoen met de actie voor de Voedselbank Dordrecht door een voedselpakket te sponsoren: 

  • ¼ voedselpakket Ă  € 5,-
  • ½ voedselpakket Ă  € 10,-
  • 1 voedselpakket Ă  € 20,-
  • Meerdere pakketten Ă  € 20,- 

Het bedrag kunt u overmaken op  NL80RABO0373702949  t.n.v. PWG Dubbeldam onder vermelding “Actie voedselbank”. De diaconie doet in overleg met de voedselbank boodschappen die nodig zijn voor de voedselpakketten. 

“U mag ook nog iets uitzoeken uit die doos.” De jonge vrouw en het kleine meisje keken om. “Ja, kijkt u maar. Er zitten snoepjes in de doos. Voor de kleine meid!” De vrijwilliger van de Voedselbank wees in de richting van een grote doos met zakjes snoepgoed. Het kleine meisje keek verrukt en begon meteen te zoeken tussen de fel gekleurde zakjes. Toen de jonge vrouw even later met haar voedselpakket de deur uitliep en het meisje huppelend achter haar aankwam, knikte ze nog even naar de vrijwilliger. “Bedankt… voor alles.” En de vrijwilliger meende een traan in haar ogen te zien. 

Zomaar een verhaal dat ik hoorde toen ik bij de Voedselbank in Dordrecht was. Het raakte me. Want hadden we – met een beetje pech in het leven of misschien een keer een verkeerde keuze – niet allemaal die jonge vrouw kunnen zijn? Of juist dat kleine meisje? 

Hartelijk dank voor uw steun!  

Diaconie PKN Dubbeldam 

Deel dit nieuwsbericht!

Email
WhatsApp
Facebook

Deel dit nieuwsbericht!

Email
WhatsApp
Facebook

Schrijf je in voor de nieuwsupdate!