Nieuws uit de kerkenraad

Woensdag 21 april vond de officiële oplevering plaats van de verbouwde kerk en de nieuwbouw. Na een lang voortraject (de eerste plannen werden al in 2012 gemaakt) werd vorig jaar groen licht gegeven voor de realisatie van de plannen. Wat is er het afgelopen jaar veel werk verzet! De kerk en De Rank werden leeggeruimd en alle spullen werden opgeslagen in drie grote containers op het kerkplein. Onze zondagse diensten werden verplaatst naar De Oude School waar slechts een beperkt aantal gemeenteleden de dienst kon bijwonen. Door Corona waren we inmiddels gewend om de diensten ook thuis online te volgen. Zo bleven we met elkaar verbonden. Nieuwe wegen werden gevonden om toch contact met elkaar te houden, waaronder bijvoorbeeld de introductie van de digitale nieuwsbrief, de vernieuwde website en de vlogs en blogs.   

De Rank werd gesloopt en het oude Jeugdhonk werd afgevoerd. Het orgel werd ingepakt en de grote kroonluchter werd gedemonteerd. Daarna startte de verbouwing van de kerk en de nieuwbouw aan de kerk. De bouwactiviteiten werden uitgevoerd door aannemingsbedrijf Van den Ende uit Bergambacht. Om kosten te besparen werd een deel van de werkzaamheden door gemeenteleden opgepakt. Het waren intensieve maanden voor de leden van de project- en bouwcommissie. Nu de officiële oplevering achter ons ligt, betekent dit niet dat alle werkzaamheden achter ons liggen. De komende maanden worden de kerk en de zalen verder ingericht. Daarnaast wordt de bestrating rondom het gebouw aangepakt.   

Om alles tijdens de bouw in goede banen te leiden, was er het afgelopen jaar veel overleg en afstemming nodig. Als kerkenraad spreken we via deze weg alvast onze dank en waardering uit voor iedereen die zijn/haar steentje heeft bijgedragen. Helaas hebben we nog altijd te maken met corona. Dit maakt dat het nog niet mogelijk is om de oplevering met elkaar te vieren. We hopen dat de week rondom het startweekend onze officiële openingsweek zal zijn. De startdienst zal daarbij een officieel tintje krijgen. We kijken er naar uit om dan hopelijk weer als gemeente samen te kunnen komen en God te loven en te danken voor het prachtige resultaat: een opgefriste kerkzaal, een groot nieuw bijgebouw met multifunctionele zalen en niet te vergeten de hal voor Rommeldam. 

Vriendelijke groeten namens uw kerkenraad,

Richard de Vlaming

Deel dit nieuwsbericht!

Email
WhatsApp
Facebook

Deel dit nieuwsbericht!

Email
WhatsApp
Facebook

Schrijf je in voor de nieuwsupdate!