De nieuwbouw is opgeleverd!

Op woensdag 21 april vond de oplevering van de nieuwbouw plaats. Dit betekent dat alle grote bouwwerkzaamheden zijn afgerond. Een moment waarnaar we lang hebben uitgezien! De oplevering gebeurde door ondertekening van een proces verbaal. Tijdens deze formele overdracht waren de leden van het bouwteam, de voorzitter van onze wijkgemeente, de aannemer en de architect aanwezig. Op later moment komt er nog een feestelijke overdacht.

In mei komt het bouwteam voor het laatst samen. De projectcommissie is naar verwachting nog tot de zomer actief in de afronding van de verbouwing. Het beheer van het gebouw zal hierna aan de kerkrentmeesters worden overgedragen. De komende maand wordt het buitenterrein rond de kerk opgeknapt door All Groen.

De afgelopen periode hebben diverse vrijwilligers zelfwerkzaamheden uitgevoerd rond de kerk. Twee containers die op het terrein stonden, zijn leeggehaald. De zaterdag daarna zijn de spullen uitgepakt en in de betreffende ruimtes ondergebracht. Ook zijn er klussen uitgevoerd in de Maranathazaal en op het buitenterrein. We willen iedereen die heeft meegeholpen hartelijk bedanken voor zijn/haar inzet!

Namens de projectcommissie,
Wim Korving

Deel dit nieuwsbericht!

Email
WhatsApp
Facebook

Deel dit nieuwsbericht!

Email
WhatsApp
Facebook

Schrijf je in voor de nieuwsupdate!