Categorie√ęn
Nieuws

Opening van de kerk met feestweek

Op zondag 19 september vieren we de offici√ęle opening van¬†onze ‚Äúnieuwe kerk‚ÄĚ.¬†
Deze zondag is dan ook meteen startzondag voor het nieuwe seizoen én van een feestelijke week die tot en met 25 september zal duren. 
 
Na de dienst van 19 september is er in ieder geval een high tea.  
We hopen dat we dan ook allemaal weer aanwezig mogen en kunnen zijn. 
Tot en met zaterdag 25 september zullen er verschillende feestelijke activiteiten plaatsvinden voor jong én oud!  
Zaterdagavond sluiten we af met de traditionele bbq die we dit jaar in een nieuw jasje zullen stoppen. Maar daarover later meer.  
Je kunt de data alvast in je agenda zetten.  
De commissie opening van de kerk is volop bezig met alle voorbereidingen! 

Categorie√ęn
Nieuws Verbouwing

Nieuws uit de kerkenraad

Woensdag 21 april vond de offici√ęle oplevering plaats van de verbouwde kerk en de nieuwbouw. Na een lang voortraject (de eerste plannen werden al in 2012 gemaakt) werd vorig jaar groen licht gegeven voor de realisatie van de plannen. Wat is er het afgelopen jaar veel werk verzet! De kerk en De Rank werden leeggeruimd en alle spullen werden opgeslagen in drie grote containers op het kerkplein. Onze zondagse diensten werden verplaatst naar De Oude School waar slechts een beperkt aantal gemeenteleden de dienst kon bijwonen. Door Corona waren we inmiddels gewend om de diensten ook thuis online te volgen. Zo bleven we met elkaar verbonden. Nieuwe wegen werden gevonden om toch contact met elkaar te houden, waaronder bijvoorbeeld de introductie van de digitale nieuwsbrief, de vernieuwde website en de vlogs en blogs.‚ÄĮ¬†¬†

De Rank werd gesloopt en het oude Jeugdhonk werd afgevoerd. Het orgel werd ingepakt en de grote kroonluchter werd gedemonteerd. Daarna startte de verbouwing van de kerk en de nieuwbouw aan de kerk. De bouwactiviteiten werden uitgevoerd door aannemingsbedrijf Van den Ende uit Bergambacht. Om kosten te besparen werd een deel van de werkzaamheden door gemeenteleden opgepakt. Het waren intensieve maanden voor de leden van de project- en bouwcommissie. Nu de offici√ęle oplevering achter ons ligt, betekent dit niet dat alle werkzaamheden achter ons liggen. De komende maanden worden de kerk en de zalen verder ingericht. Daarnaast wordt de bestrating rondom het gebouw aangepakt.‚ÄĮ¬†¬†

Om alles tijdens de bouw in goede banen te leiden, was er het afgelopen jaar veel overleg en afstemming nodig. Als kerkenraad spreken we via deze weg alvast onze dank en waardering uit voor iedereen die zijn/haar steentje heeft bijgedragen. Helaas hebben we nog altijd te maken met corona. Dit maakt dat het nog niet mogelijk is om de oplevering met elkaar te vieren. We hopen dat de week rondom het startweekend onze offici√ęle openingsweek zal zijn. De startdienst zal daarbij een officieel tintje krijgen. We kijken er naar uit om dan hopelijk weer als gemeente samen te kunnen komen en God te loven en te danken voor het prachtige resultaat: een opgefriste kerkzaal, een groot nieuw bijgebouw met multifunctionele zalen en niet te vergeten de hal voor Rommeldam.¬†

Vriendelijke groeten namens uw kerkenraad,

Richard de Vlaming

Categorie√ęn
Nieuws Verbouwing

De nieuwbouw is opgeleverd!

Op woensdag 21 april vond de oplevering van de nieuwbouw plaats. Dit betekent dat alle grote bouwwerkzaamheden zijn afgerond. Een moment waarnaar we lang hebben uitgezien! De oplevering gebeurde door ondertekening van een proces verbaal. Tijdens deze formele overdracht waren de leden van het bouwteam, de voorzitter van onze wijkgemeente, de aannemer en de architect aanwezig. Op later moment komt er nog een feestelijke overdacht.

In mei komt het bouwteam voor het laatst samen. De projectcommissie is naar verwachting nog tot de zomer actief in de afronding van de verbouwing. Het beheer van het gebouw zal hierna aan de kerkrentmeesters worden overgedragen. De komende maand wordt het buitenterrein rond de kerk opgeknapt door All Groen.

De afgelopen periode hebben diverse vrijwilligers zelfwerkzaamheden uitgevoerd rond de kerk. Twee containers die op het terrein stonden, zijn leeggehaald. De zaterdag daarna zijn de spullen uitgepakt en in de betreffende ruimtes ondergebracht. Ook zijn er klussen uitgevoerd in de Maranathazaal en op het buitenterrein. We willen iedereen die heeft meegeholpen hartelijk bedanken voor zijn/haar inzet!

Namens de projectcommissie,
Wim Korving

Categorie√ęn
Nieuws

Inrichten van de Rank

Na de oplevering van de nieuwbouw zijn we nu toe aan het inrichten van De Rank. Dit zal nog een hele klus worden.

Om er voor te zorgen dat deze mooie ruimte geen rommeltje gaat worden heeft de kerkenraad besloten dat de kerkrentmeesters verantwoordelijk zijn voor de inrichting. 
Dat betekent dat als er idee√ęn en wensen zijn¬†of¬†als er¬†bijvoorbeeld¬†dingen zijn die moeten worden opgehangen dat dat bij de koster of een van de kerkrentmeesters moet¬†worden aangevraagd.¬†
De kerkrentmeesters zullen daarover beslissen en proberen uiteraard zo snel mogelijk te reageren.

Contact kan worden opgenomen via het contact formulier op de website.

Categorie√ęn
Nieuws Verbouwing

Uitslag zaalbenaming Nieuwbouw

De kerkenraad heeft de gemeente gevraagd om namen aan te leveren voor drie zalen van de nieuwbouw. Aan deze oproep is goed gehoor gegeven. Alle inzendingen zijn ge√Įnventariseerd en verwerkt in een rapport. Op basis daarvan is de kerkenraad tot een besluit gekomen. De winnende namen voor de zalen zijn: Tuinzaal, Hoekzaal en Onder het Orgel-zaal.¬†

Als toelichting noemt de kerkenraad: bij de keuze voor de zaalbenaming hebben we meegewogen hoe vaak bepaalde naamsuggesties voorkwamen. Verder hebben we bij de naamkeuze gelet op eenduidigheid, functie en ligging van de zaal en geschiktheid in gebruik. Op basis daarvan zijn we tot dit besluit gekomen. 

Categorie√ęn
Nieuws

Namen en nummers

Binnenkort is het weer 4 mei. Tijdens de Tweede wereldoorlog hebben 104.000 Nederlanders de holocaust niet overleefd, puur omdat ze joods waren. 104.000 unieke mensen met een eigen verhaal! 

Er is een organisatie genaamd Namen en Nummers NL die deze mensen onder de aandacht wil brengen. 

Het idee van deze organisatie is om de mensen uit je eigen dorp of stad te herdenken door een houten naambordje te maken.  

Maria heeft 7 naambordjes gemaakt, om 7 mensen te gedenken.
Nico Braadbaart woonde op de Blekersdijk 12, was in ondertrouw met Ester Sera Meijer. Hun huwelijk kon geen doorgang vinden, omdat één van hen voor de huwelijksdatum op transport was gesteld…  
Elizabeth van den Hartog werkte als directeur van een spaarbank, Henri√ętte Judith van Dam was confectiehandelaarster. Hele gewone mensen, die hun leven wilde leiden in Dordrecht, maar van wie het leven in de knop geknakt werd‚Ķ¬†

Namen en Nummers NL is een project van kunstenaar Ida van der Lee. In 2012 startte zij met een lokale herdenking in Amsterdam.  

Je kunt zelf ook een naam van een slachtoffer kiezen om hem of haar te gedenken, en een gedenkpagina maken door verhalen op te zoeken over die persoon. Voor meer informatie: zie: www.namenennummers.nl.