Nieuws vanuit de wijkkerkraad

Het is fijn te kunnen melden dat de verbouwing van de kerk nog altijd op schema ligt. Achter de schermen wordt er veel werk verzet door het bouwteam en de projectcommissie. De kerkzaal is inmiddels opgeleverd. Op de website van de kerk vindt u binnenkort een virtuele rondleiding. Zo kunt u alvast een indruk krijgen hoe de nieuwe kerkzaal eruit ziet. De komende weken wordt er o.a. gewerkt aan de installaties en verlichting in de kerkzaal. Op zondag 7 maart vindt de eerste kerkdienst plaats vanuit de nieuwe kerkzaal. De oplevering van de nieuwbouw staat gepland voor begin april. In verband met corona is het op dit moment helaas nog onduidelijk wanneer de officiële opening plaats zal vinden. Achter de schermen wordt al wel nagedacht hoe we hier invulling aan kunnen gaan geven. Eerst is het echter wachten op versoepelingen van de corona-maatregelen. Pas daarna zullen we een besluit nemen. We hopen u hier snel verder over te kunnen informeren. 

De teller voor de giftactie voor de verbouwing van de kerk staat inmiddels op € 32.510. We zijn erg dankbaar voor het grote bedrag aan giften. Er is tot nu toe € 18.350 aan giften ontvangen voor de stoelen en € 13.610 voor de zonnepanelen + giften zonder specifiek doel. Dit laatste bedrag was voldoende om opdracht te geven voor aanschaf en installatie van de zonnepanelen. De zonnepanelen worden geïnstalleerd op de nieuwe Maranathazaal. Daarnaast is nog € 550 ontvangen voor diaconale doelen. Het bedrag voor de stoelen is op dit moment nog onvoldoende om tot deze investering over te kunnen gaan. Giften zijn daarom nog altijd welkom op rekeningnummer NL42 RABO 0373 702 469 ten name van 

CvK Prot Gem Dordrecht-Dubbeldam inzake giften verbouwing. 

De corona-beperkingen maken dat we elkaar als kerkenraadsleden nu minder zien. Toch hebben we inmiddels aardig ons weg gevonden met het digitaal vergaderen. Eind januari hebben we nagedacht over ons nieuwe beleidsplan. We hebben ons daarbij laten inspireren door het boek “Lente in de Kerk” van René van Loon. De leden van de beleidscommissie waren bij de bezinning aanwezig. Vorig jaar was er door de commissie een enquête uitgezet onder de gemeenteleden. Uit deze enquête bleek een lichte voorkeur voor het “experimenteren met nieuwe wegen van kerk zijn in de wijk”. Tegelijkertijd bleek in de discussie ook dat “het bezield zijn door geloof” een belangrijke pijler in ons beleid moet blijven. Gezien het feit dat we door corona al zo lang niet meer met elkaar hebben kunnen kerken, moet de eerste focus liggen op het binding houden met gemeenteleden en iedereen weer naar de kerk terug te krijgen zodra dit weer mogelijk is. We houden op dit moment daarom vast aan onze huidige beleidspunten. De komende maanden zoeken we wel naar verdieping door gesprekken aan te gaan met gemeenteleden die in de enquête hebben aangegeven hiertoe bereid te zijn. Deze gesprekken worden door de leden van de beleidscommissie en een aantal leden van de wijkkerkenraad voorbereid.   

Verder hebben we in de wijkkerkenraad gesproken over het ondersteunen van missionaire doelen. Naar aanleiding van de ontvangst van een legaat hadden we in een eerder stadium besloten om 10% te reserveren voor ondersteuning van doelen die passen bij de beleidspunten van onze wijkgemeente. We hebben hier criteria voor bepaald en ook afgesproken hoe deze verzoeken door de gemeenteleden kunnen worden ingediend. We nodigen u uit om na te denken over mogelijke doelen en deze kenbaar te maken bij de kerkenraadsleden. Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met onze scriba. 

Hartelijke groeten namens uw wijkkerkenraad, Richard de Vlaming 

Deel dit nieuwsbericht!

Email
WhatsApp
Facebook

Deel dit nieuwsbericht!

Email
WhatsApp
Facebook

Schrijf je in voor de nieuwsupdate!