Categorie√ęn
Nieuws

Peter Barmentlo maakt vlog: “Waarom zou ik naar de kerk gaan?

Momenteel kunnen we niet naar de kerk. Peter spreekt veel mensen die dat ontzettend missen maar ook mensen die het niet zo missen.  
Vragen die in deze fase kunnen opkomen zijn bijvoorbeeld: 
Waarom doen we dat eigenlijk, naar de kerk gaan?  
Waar is de kerk en de kerkdienst goed voor? We hebben dan wel bijna een nieuwe kerk, maar is alles nu niet anders geworden door de Corona?  
Zal het in de kerk ook niet allemaal anders worden?  
Daarom heb ik mezelf de afgelopen tijd die vraag gesteld: Wat zoek ik op zondagmorgen in de kerk? Wat verwacht ik eigenlijk? En, wat mag ik verwachten? De komende nieuwsbrieven wil ik jullie hierin meenemen!

Categorie√ęn
Nieuws Verbouwing

Fotoverslag verbouwing #3

Met dit fotoverslag geven we u een indruk van de vordering van de bouwwerkzaamheden in de afgelopen weken met enkele bijzondere mijlpalen: de Rommeldamloods staat, het metselwerk van de nieuwbouw is afgerond en de kerkzaal is opgeleverd. Lees en kijk snel verder… 

Hier een kijkje op de Rommeldamloods in aanbouw. 

 Dit is het vooraanzicht van de loods in wording, met de grote opening om naar binnen te rijden. De afwerking aan de bovenzijde moet nog gebeuren. 

 

Hier wordt ook de zijbeplating aangebracht. Zo is al mooi te zien hoe de bouw van de loods vordert. 

Wat een prachtig eindresultaat: de Rommeldamloods staat! Dit is het vooraanzicht van de afgewerkte beplating van de loods. 

Hier ziet u de installatie van de vloerverwarming, zoals die wordt aangebracht in een klein deel van de nieuwbouw. In deze ruimte hebben we straks lekker warme voeten! 

Begin¬†februari¬†is¬†de kerkzaal gereedgemaakt voor de oplevering. Op¬†5 februari¬†heeft de aannemer¬†de kerkzaal¬†officieel¬†opgeleverd.¬†Opleveren houdt in dat de aannemer voor 99% klaar is met de werkzaamheden aan de kerkzaal.‚ÄĮHierna zullen vrijwilligers de kerkzaal gereedmaken voor¬†de¬†kerkdiensten¬†die in maart weer in onze kerk plaatsvinden.

Hier nog een kijkje op het volledige liturgisch centrum. Dit is inmiddels gestoffeerd. Ook is een verticale wand geplaatst, waarop de beamer geprojecteerd kan worden.

Een kijkje op de achtergevel¬†van de nieuwbouw.‚ÄĮIn de verte De Oude School.¬†

Categorie√ęn
Nieuws

Nieuws vanuit de wijkkerkraad

Het is fijn te kunnen melden dat de verbouwing van de kerk nog altijd op schema ligt. Achter de schermen wordt er veel werk verzet door het bouwteam en de projectcommissie. De kerkzaal is inmiddels opgeleverd. Op de website van de kerk vindt u binnenkort een virtuele rondleiding. Zo kunt u alvast een indruk krijgen hoe de nieuwe kerkzaal eruit ziet. De komende weken wordt er o.a. gewerkt aan de installaties en verlichting in de kerkzaal. Op zondag 7 maart vindt de eerste kerkdienst plaats vanuit de nieuwe kerkzaal. De oplevering van de nieuwbouw staat gepland voor begin april. In verband met corona is het op dit moment helaas nog onduidelijk wanneer de offici√ęle opening plaats zal vinden. Achter de schermen wordt al wel nagedacht hoe we hier invulling aan kunnen gaan geven. Eerst is het echter wachten op versoepelingen van de corona-maatregelen. Pas daarna zullen we een besluit nemen. We hopen u hier snel verder over te kunnen informeren. 

De teller voor de giftactie voor de verbouwing van de kerk staat inmiddels op ‚ā¨ 32.510. We zijn erg dankbaar voor het grote bedrag aan giften. Er is tot nu toe ‚ā¨ 18.350 aan giften ontvangen voor de stoelen en ‚ā¨ 13.610 voor de zonnepanelen + giften zonder specifiek doel. Dit laatste bedrag was voldoende om opdracht te geven voor aanschaf en installatie van de zonnepanelen. De zonnepanelen worden ge√Įnstalleerd op de nieuwe Maranathazaal. Daarnaast is nog ‚ā¨ 550 ontvangen voor diaconale doelen. Het bedrag voor de stoelen is op dit moment nog onvoldoende om tot deze investering over te kunnen gaan. Giften zijn daarom nog altijd welkom op rekeningnummer NL42 RABO 0373 702 469 ten name van 

CvK Prot Gem Dordrecht-Dubbeldam inzake giften verbouwing. 

De corona-beperkingen maken dat we elkaar als kerkenraadsleden nu minder zien. Toch hebben we inmiddels aardig ons weg gevonden met het digitaal vergaderen. Eind januari hebben we nagedacht over ons nieuwe beleidsplan. We hebben ons daarbij laten inspireren door het boek ‚ÄúLente in de Kerk‚ÄĚ van Ren√© van Loon. De leden van de beleidscommissie waren bij de bezinning aanwezig. Vorig jaar was er door de commissie een enqu√™te uitgezet onder de gemeenteleden. Uit deze enqu√™te bleek een lichte voorkeur voor het ‚Äúexperimenteren met nieuwe wegen van kerk zijn in de wijk‚ÄĚ. Tegelijkertijd bleek in de discussie ook dat ‚Äúhet bezield zijn door geloof‚ÄĚ een belangrijke pijler in ons beleid moet blijven. Gezien het feit dat we door corona al zo lang niet meer met elkaar hebben kunnen kerken, moet de eerste focus liggen op het binding houden met gemeenteleden en iedereen weer naar de kerk terug te krijgen zodra dit weer mogelijk is. We houden op dit moment daarom vast aan onze huidige beleidspunten. De komende maanden zoeken we wel naar verdieping door gesprekken aan te gaan met gemeenteleden die in de enqu√™te hebben aangegeven hiertoe bereid te zijn. Deze gesprekken worden door de leden van de beleidscommissie en een aantal leden van de wijkkerkenraad voorbereid.   

Verder hebben we in de wijkkerkenraad gesproken over het ondersteunen van missionaire doelen. Naar aanleiding van de ontvangst van een legaat hadden we in een eerder stadium besloten om 10% te reserveren voor ondersteuning van doelen die passen bij de beleidspunten van onze wijkgemeente. We hebben hier criteria voor bepaald en ook afgesproken hoe deze verzoeken door de gemeenteleden kunnen worden ingediend. We nodigen u uit om na te denken over mogelijke doelen en deze kenbaar te maken bij de kerkenraadsleden. Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met onze scriba. 

Hartelijke groeten namens uw wijkkerkenraad, Richard de Vlaming 

Categorie√ęn
Nieuws

40-dagenkalender PKN

Ook dit jaar geeft de PKN weer een 40-dagenkalender uit. Thema is¬†dit jaar: ‚ÄėIk ben er voor jou‚Äô.¬†Je kunt hem downloaden via de website, maar je kunt¬†op donderdag 18 februari ook een papieren exemplaar afhalen in de pastorie,¬†Dubbelsteynlaan¬†West 68. Wees er snel bij!¬†

Categorie√ęn
Nieuws

Nieuwe podcast: Annie Dillard

Er zijn veel positieve reacties gekomen op de podcasts die tot nu toe zijn uitgebracht. De komende podcast gaat over de enige vrouw die in het boek van Philip Yancey voorkomt: Annie Dillard.  
Annie Dillard is een bijzondere auteur¬†die al verschillende boeken op haar naam heeft staan. Ze is bekend geworden met het boek¬†‚ÄėWaterspiegelingen‚Äô, een bijzondere beschrijving van alles wat ze, gedurende de seizoenen,¬†meemaakt en ziet in de kreek die achter haar huis ligt.¬†Je zou zeggen:¬†wat valt er in dat kleine beekje in je achtertuin te beleven? Nou heel wat, blijkt!¬†Ze schrijft met¬†de nodige filosofische overpeinzingen, afgewisseld met haarscherpe observaties van de natuur zelf. Met dit boek won ze al heel jong de¬†Pulitzerprijs, de beroemde boekenprijs in Amerika.¬†¬†

Categorie√ęn
Nieuws

‚Äú‚ÄôMag ik even 5 minuten van je (veertig dagen-) tijd?‚ÄĚ

De veertigdagentijd start dit jaar op woensdag 17 februari, ook wel Aswoensdag genoemd. Een tijd van voorbereiding op Pasen waarin we stilstaan bij het lijden en sterven van Jezus. 
In voorgaande jaren werden er vespers gehouden, maar vanwege Corona en omdat de kerk nog niet klaar is lukt dat niet dit jaar.  
Maar, we hebben een alternatief bedacht! 
Vanaf woensdag 17 februari tot en met vrijdag 26 maart kunt u iedere werkdag vanaf 6.00 uur online een kort moment( 5 minuten) van een van de pastores bekijken.  
De ene keer beluisteren we een Bijbelgedeelte, dan weer een lied, een opdracht, gedicht, overdenking of gebed.  
Zo bieden we je de mogelijkheid om toe te leven naar het Paasfeest. 

Categorie√ęn
Nieuws

Kinderkerk Buiten Bingo

Heb je zin in een gezellige ochtend met de kinderkerk? Geef je dan op voor de buitenbingo! Deze wordt georganiseerd op 28 februari voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar in het park. We verzamelen om 10 uur bij de kerk en splitsen ons op in verschillende groepen. 
Daarna gaan we op zoek naar Bijbelse figuren. Doen jullie mee? Geef je op via kinderkerk@pkndubbeldam.nl. Zo weten we op hoeveel kinderen we ongeveer kunnen rekenen.