Nieuws uit de kerkenraad

De laatste weken van het jaar zijn aangebroken. We leven toe naar kerst. Na een moeilijk coronajaar mogen we troost en bemoediging zoeken in de geboorte van het kindje Jezus in de kribbe in Bethlehem. Helaas dit jaar geen kerstdiensten in de kerk. De diensten op kerstavond en kerstochtend worden online uitgezonden. We hopen hiermee toch een passende invulling te geven. 

Alle inwoners van Dubbeldam verrassen we dit jaar met een kerstkaart. We zoeken daarom gemeenteleden die de komende week de kaarten willen bezorgen. Vele handen maken licht werk! De komende zondagen liggen de kaarten na de ochtenddienst voor u klaar in De Oude School. Uiteraard hopen we ook op uw medewerking te mogen rekenen. Komt u ook een stapeltje kaarten ophalen om te bezorgen? Naast een bemoedigend woord worden de Dubbeldammers uitgenodigd om de online diensten te bekijken. Verder wordt kort aandacht besteed aan de verbouwing van de kerk, waarbij wordt aangegeven dat er in 2021 een uitnodiging volgt voor activiteiten rondom de opening van de verbouwde kerk. 

De afgelopen maanden is door de kerkenraad, de kosters, de technici en gemeenteband veel energie gestoken in de online kerkdiensten. Dat gold ook voor de voorbereiding van de diensten rondom kerst. Daarom is besloten om even een kort rustmoment in te bouwen en geen kerkdienst te houden op oudejaarsavond. We vertrouwen op uw begrip. 

Voor wat betreft de bevestiging van ambtsdragers heeft de kerkenraad besloten om dit niet gelijk aan het begin van het jaar te laten plaats vinden, maar pas op het moment dat we weer kerkdiensten kunnen houden in onze kerkzaal. We verwachten begin februari weer van de kerkzaal gebruik te kunnen maken. Gezien het feit dat we vasthouden aan het vastgestelde preekrooster betekent dit dat de bevestiging van ambtsdragers op zondag 7 maart plaats zal vinden. Mocht u wellicht nog gemeenteleden aan willen dragen voor het ambtswerk, dan kunt u dit doorgeven aan onze scriba (scriba.pkndubbeldam@gmail.com). 

Zoals u waarschijnlijk al hebt gezien, vordert de verbouwing van onze kerk. Omdat er tijdens de kerstvakantie geen bouwactiviteiten plaats vinden, biedt dit de mogelijkheid om u een rondleiding te geven op de bouwplaats. Op maandag 28 december bent u hartelijk welkom. Meer informatie hierover leest u elders in deze nieuwsupdate. 

We blikken terug op een jaar van uitersten. Een jaar waarin er veel zorgen en verdriet waren door corona. Een jaar waarin we elkaar als gemeente vrijwel niet als geheel konden treffen. Maar ook een jaar waarin er dankbaarheid was voor de flexibiliteit waarmee op andere wijze invulling werd gegeven aan kerk- en gemeente-zijn. Uiteraard ook dankbaarheid voor de start van de verbouwing. Zo kijken we allemaal verschillend terug op het jaar 2020, een jaar met gemengde gevoelens. We mogen ons nu richten op de troostvolle boodschap van kerst: 

“want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; en de heerschappij rust op zijn schouders. Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige Vader, Vredevorst”. 

Wij wensen u gezegende en waardevolle kerstdagen toe! 

Vriendelijke groeten, uw kerkenraad

Deel dit bericht!

Email
WhatsApp
Facebook

Deel dit nieuwsbericht!

Email
WhatsApp
Facebook

Schrijf je in voor de nieuwsupdate!