Nieuws uit de kerkenraad

Inmiddels is het kerkenwerk weer opgestart. Ondanks alle beperkende corona-maatregelen proberen we met elkaar toch wegen te blijven zoeken om ons gemeente-zijn invulling te geven. Met de nodige creativiteit lukt dat gelukkig goed. Wat kijken we terug op een fantastisch startweekend met een running diner op de zaterdagavond een heerlijke startzondag in de Biesbosch. Afgelopen zondag was er niet alleen een kerkdienst in De Oude School, maar was er ook crèche, kinder- en jeugdkerk in de Beatrixschool. Daarnaast zijn er nieuwe initiatieven zoals de “Zeven deuren naar God”, de Huiskerk en bijvoorbeeld de koffiemomenten. Dank aan alle gemeenteleden die hier hun schouders onder blijven zetten.

Nieuw beleidsplan

In september hebben we een wijkkerkenraadsvergadering gehad in een lege Wijnstok. Met bouwlampen en kaarsen hebben we onder het orgel met elkaar vergaderd. We zijn begonnen met een bezinning naar aanleiding van het boek “Lente in de kerk”  van René van Loon. Over de kerk wordt vaak gesproken met woorden als krimp, vergrijzing en kerksluiting. Dit boek laat echter zien dat er ook een andere kant is. Op tal van plekken groeit en bruist de kerk. Daar willen we ons door laten inspireren. Wilt u meer weten over “Lente in de kerk?”, zie lenteindekerk.nl. De komende maanden gaan we kijken of dit boek ons tot inspiratie kan zijn bij het maken van een nieuw beleidsplan. Een nieuwe beleidscommissie onder voorzitterschap van Fred Doeze Jager gaat ons hierbij helpen. Op onze website heeft u een eerste oproep kunnen lezen met het verzoek om 3 vragen te beantwoorden over ons huidige beleidsplan. Eind oktober komen de wijkkerkenraad en de beleidscommissie voor het eerst bij elkaar. Dan bespreken we niet alleen de uitkomsten uit deze eerste vragenronde, ook kijken we dan met elkaar naar een webinar over “Lente in de kerk”. In november hopen we op een kerkenraad dag verdere stappen te gaan zetten. Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang.

Nieuwe website

De afgelopen maanden is achter de schermen door een aantal gemeenteleden hard gewerkt aan onze nieuwe website. Inmiddels is de website live. Met de nieuwe opzet is het eenvoudiger geworden om u van nieuwsupdates te voorzien. Onderaan de website kunt u zich voor deze nieuwsupdate aanmelden. Jan-Pieter van Berchum, Peter Mol, Tom Kolsters, Jan Bunk en Jens de Vlaming, bedankt voor jullie inspanningen voor de nieuwe website!

Verbouwing van de kerk

De verbouwing van de kerk loopt op dit moment vrijwel op planning. Omdat er de afgelopen weken weinig activiteiten rondom het kerkgebouw waren te bespeuren, ontvingen wij wat geluiden dat er sprake zou zijn van vertraging. Hier is gelukkig geen sprake van. Achter de schermen vindt veel overleg plaats door/met de projectcommissie en het bouwteam. Op korte termijn wordt gestart met het heiwerk. Vanuit de kerkenraad vindt de komende weken overleg plaats met het College van Kerkrentmeesters over de plannen voor de inrichting. Recentelijk heeft u een brief ontvangen waarin u wordt gevraagd om een gift te doen voor de verbouwing. We zijn dankbaar u te kunnen melden dat er op dit moment al bijna 11.000 euro is binnen gekomen!   

Commissie van bijstand voor opening vernieuwd kerkgebouw

In de wijkkerkenraad is afgesproken om een commissie van bijstand in het leven te roepen die een programma gaat maken voor de opening van het vernieuwde kerkgebouw. Het idee is om meerdere activiteiten te organiseren, niet alleen voor gemeenteleden maar ook voor bewoners van de wijk. Mocht u ideeën hebben/mee willen helpen, laat dit onze scriba dan weten (scriba.pkndubbeldam@gmail.com).

Versterking voor het kerkenraadswerk

De kerkenraad zoekt naar versterking voor het kerkenraadswerk. Daarom gaan we hier de komende maanden actief mee aan de slag binnen de gemeente. Mocht u zichzelf geroepen voelen tot het kerkenraadswerk neem dan graag contact op met onze scriba.

We leven in een vreemde tijd. Daarom juist nu belangrijk om te blijven zoeken naar troost en bemoediging. Denk de komende weken eens na over gemeenteleden die je al een tijd niet hebt gezien of gesproken. Doe een belletje, ga eens langs of stuur een kaartje. Het is fijn je gekend te mogen weten, niet alleen bij God, maar ook bij elkaar. Zo zijn en blijven we gemeente. Houd moed, heb lief…

Vriendelijke groeten namens uw wijkkerkenraad,

Richard de Vlaming

Deel dit nieuwsbericht!

Email
WhatsApp
Facebook

Deel dit nieuwsbericht!

Email
WhatsApp
Facebook

Schrijf je in voor de nieuwsupdate!