Categorieën
Nieuws

Nieuws uit de kerkenraad

Inmiddels is het kerkenwerk weer opgestart. Ondanks alle beperkende corona-maatregelen proberen we met elkaar toch wegen te blijven zoeken om ons gemeente-zijn invulling te geven. Met de nodige creativiteit lukt dat gelukkig goed. Wat kijken we terug op een fantastisch startweekend met een running diner op de zaterdagavond een heerlijke startzondag in de Biesbosch. Afgelopen zondag was er niet alleen een kerkdienst in De Oude School, maar was er ook crèche, kinder- en jeugdkerk in de Beatrixschool. Daarnaast zijn er nieuwe initiatieven zoals de “Zeven deuren naar God”, de Huiskerk en bijvoorbeeld de koffiemomenten. Dank aan alle gemeenteleden die hier hun schouders onder blijven zetten.

Nieuw beleidsplan

In september hebben we een wijkkerkenraadsvergadering gehad in een lege Wijnstok. Met bouwlampen en kaarsen hebben we onder het orgel met elkaar vergaderd. We zijn begonnen met een bezinning naar aanleiding van het boek “Lente in de kerk”  van René van Loon. Over de kerk wordt vaak gesproken met woorden als krimp, vergrijzing en kerksluiting. Dit boek laat echter zien dat er ook een andere kant is. Op tal van plekken groeit en bruist de kerk. Daar willen we ons door laten inspireren. Wilt u meer weten over “Lente in de kerk?”, zie lenteindekerk.nl. De komende maanden gaan we kijken of dit boek ons tot inspiratie kan zijn bij het maken van een nieuw beleidsplan. Een nieuwe beleidscommissie onder voorzitterschap van Fred Doeze Jager gaat ons hierbij helpen. Op onze website heeft u een eerste oproep kunnen lezen met het verzoek om 3 vragen te beantwoorden over ons huidige beleidsplan. Eind oktober komen de wijkkerkenraad en de beleidscommissie voor het eerst bij elkaar. Dan bespreken we niet alleen de uitkomsten uit deze eerste vragenronde, ook kijken we dan met elkaar naar een webinar over “Lente in de kerk”. In november hopen we op een kerkenraad dag verdere stappen te gaan zetten. Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang.

Nieuwe website

De afgelopen maanden is achter de schermen door een aantal gemeenteleden hard gewerkt aan onze nieuwe website. Inmiddels is de website live. Met de nieuwe opzet is het eenvoudiger geworden om u van nieuwsupdates te voorzien. Onderaan de website kunt u zich voor deze nieuwsupdate aanmelden. Jan-Pieter van Berchum, Peter Mol, Tom Kolsters, Jan Bunk en Jens de Vlaming, bedankt voor jullie inspanningen voor de nieuwe website!

Verbouwing van de kerk

De verbouwing van de kerk loopt op dit moment vrijwel op planning. Omdat er de afgelopen weken weinig activiteiten rondom het kerkgebouw waren te bespeuren, ontvingen wij wat geluiden dat er sprake zou zijn van vertraging. Hier is gelukkig geen sprake van. Achter de schermen vindt veel overleg plaats door/met de projectcommissie en het bouwteam. Op korte termijn wordt gestart met het heiwerk. Vanuit de kerkenraad vindt de komende weken overleg plaats met het College van Kerkrentmeesters over de plannen voor de inrichting. Recentelijk heeft u een brief ontvangen waarin u wordt gevraagd om een gift te doen voor de verbouwing. We zijn dankbaar u te kunnen melden dat er op dit moment al bijna 11.000 euro is binnen gekomen!   

Commissie van bijstand voor opening vernieuwd kerkgebouw

In de wijkkerkenraad is afgesproken om een commissie van bijstand in het leven te roepen die een programma gaat maken voor de opening van het vernieuwde kerkgebouw. Het idee is om meerdere activiteiten te organiseren, niet alleen voor gemeenteleden maar ook voor bewoners van de wijk. Mocht u ideeën hebben/mee willen helpen, laat dit onze scriba dan weten (scriba.pkndubbeldam@gmail.com).

Versterking voor het kerkenraadswerk

De kerkenraad zoekt naar versterking voor het kerkenraadswerk. Daarom gaan we hier de komende maanden actief mee aan de slag binnen de gemeente. Mocht u zichzelf geroepen voelen tot het kerkenraadswerk neem dan graag contact op met onze scriba.

We leven in een vreemde tijd. Daarom juist nu belangrijk om te blijven zoeken naar troost en bemoediging. Denk de komende weken eens na over gemeenteleden die je al een tijd niet hebt gezien of gesproken. Doe een belletje, ga eens langs of stuur een kaartje. Het is fijn je gekend te mogen weten, niet alleen bij God, maar ook bij elkaar. Zo zijn en blijven we gemeente. Houd moed, heb lief…

Vriendelijke groeten namens uw wijkkerkenraad,

Richard de Vlaming

Categorieën
Nieuws

Zondag 11 oktober: kerkproeverij

Zondag is er weer een kerkproeverij! Je kunt mensen uitnodigen voor de kerkdienst, nou ja, de online dienst! Je kunt iemand uitnodigen om bij je thuis te komen kijken, je kunt hem ook uitnodigen om zelf thuis de dienst online mee te maken( zie hieronder de aanwijzingen van de Kerkproeverij). De dienst staat in het teken van het boek ‘De meeste mensen deugen’ van Rutger Bregman. We lezen in de dienst psalm 8. Ook al heb je het boek niet gelezen, je kunt de dienst gewoon meemaken. Wil je alvast een illustratie kijken van het thema van het boek, kijk dan naar: The real-life ‘Lord of the Flies’, over 6 jongeren die strandden op een onbewoond eiland, en daar 1 1/2 jaar moeten doorbrengen samen, en het weten te redden juist door elkaar te helpen.

Zondag 18 oktober staan we stil bij de mentale weerstand die we in deze tijd hard nodig hebben. We lezen Filippenzen 4:10-23 en gaan op zoek naar het geheim van Paulus die zegt: Ik ben tegen alles bestand…

Gebruik de uitnodigingskaartjes-en afbeeldingen

In 2020 biedt Kerkproeverij speciale uitnodigingskaartjes aan die je kunt gebruiken om buren, vrienden en familie uit te nodigen. Op de website kerkproeverij.nl vind je afbeeldingen die je kunt delen via Whatsapp, Instagram, Facebook en andere kanalen. Deel deze van harte en vul ze bij voorkeur aan met een persoonlijk bericht. De kracht van de uitnodiging zit namelijk in de relatie.

Doe het niet alleen

Ieder jaar met Kerkproeverij wijzen we er weer op: het succes zit in het uitnodigen en niet in het antwoord dat de ander je geeft. Wij hoeven en kunnen een ander niet controleren. Uitnodigen is voldoende. Laat het antwoord over aan God en de ander. Bid dat de ander zich veilig mag voelen om te delen wat hij of zij ervaart. En bid voor jezelf om moed en vertrouwen. Vind je het spannend om uit te nodigen? Deel het! Daar zijn we tenslotte een geloofsgemeenschap voor.

Categorieën
Nieuws

Zeven deuren naar God: Schoonheid

Hoe geef je handen en voeten aan je geloof in deze corona tijd? Je kunt niet naar de kerk, de online-diensten dat is toch iets anders, en je mist ook de contacten met andere gelovigen. Hoe geef jij in deze tijd ruimte aan bezinning en inspiratie? Het mooie is dat God daar rekening mee gehouden heeft. We zijn allemaal verschillend, hebben allemaal een verschillend karakter, een eigen persoonlijkheid. We zijn allemaal uniek. Daarom zullen we waarschijnlijk ook allemaal op onze eigen manier geloven.

Er zijn zeven verschillende deuren die je bij God brengen. Voor ons allemaal is er wel één deur of meer, die als je die open doet, je toegang geeft tot een ‘ruimte’ waarin je dicht bij God kunt komen. Die ruimte is er voor ons allemaal, maar de deuren zijn verschillend.

Daarom kun je de komende weken iedere week een vlog verwachten met uitleg over de verschillende deuren. Deur 1 is de natuur, en deur 2 is schoonheid, die kun je al op ons YouTube kanaal vinden.

Categorieën
Nieuws

Gebedsapp

Zoals je wellicht weet, wordt er vanuit onze kerk om de veertien dagen een gebedsbijeenkomst gehouden. Niet iedereen heeft de gelegenheid en/of de behoefte om deze fysiek bij te wonen.

Om toch op een laagdrempelige manier deel te nemen aan de gebedsbijeenkomsten, starten we met een gebeds(whats)app. Dit was al wat langer een wens, maar wordt nu door coronaomstandigheden versneld ingevoerd.

In deze groepsapp komen de data van de gebedsbijeenkomsten te staan, zodat je ook vanuit huis kunt deelnemen. Via de app kun je laten weten dat je meedoet. Dat hoeft natuurlijk niet, maar geeft wel meer verbondenheid. Wil je meedoen of wil je de mogelijkheid hebben om gebedspunten aan te leveren? Gebruik dan de volgende link: https://chat.whatsapp.com/F2kdhajbUWF4R6dfycWMFR (werkt alleen mobiel). Of scan de hier onderstaande QR-code. Je kunt natuurlijk ook je 06-nummer mailen naar gebed@pkndubbeldam.nl met het verzoek om te worden toegevoegd aan de Gebedsapp.

Mocht je gebedspunten willen aanleveren waarvan je eigenlijk niet wilt dat iedereen daarvan op de hoogte is, kun je die ook naar het onderstaande e-mailadres sturen. De gebedsgroep begrijpt dan dat je deze vertrouwelijk aan hen toestuurt en zo zal zij deze punten dan ook behandelen.

Tot slot: de gebedsapp is géén discussieapp. Het is dus niet de bedoeling dat er naar aanleiding van items op de gebedsapp reacties over en weer komen.

Fijn als je mee wilt doen!

Namens de Gebedsgroep en Vorming en Toerusting

Leo Belder

gebed@pkndubbeldam.nl

Open de camera van je mobiel en richt op deze QR-code om de gebedsapp te openen.