Voorbereiding op de verbouwing

In de komende periode bereiden we ons voor op de aanstaande verbouwing van onze kerk. Door de Commissie Logistiek zijn alle clubs en gebruikers van de kerk aangeschreven met het verzoek om hun spullen uit te zoeken, waar mogelijk weg te gooien en waar nodig op te slaan. Hier is goed gehoor aan gegeven. Op 6 juli heeft de Commissie Inrichting namens de Projectcommissie een voorstel voor de inrichting van de kerk aan de Kleine Kerkenraad gepresenteerd. Op basis van de feedback van de kerkenraad wordt toegewerkt naar een definitief inrichtingsplan.

Vrijdag 10 juli zijn er containers op het kerkplein geplaatst. Het wordt nu steeds zichtbaarder dat de verbouwing eraan komt. Om alle details van de verbouwing goed af te stemmen hebben het Bouwteam en de Commissie Techniek intensief contact met de aannemer en het installatiebedrijf. De aannemer moet binnenkort extra sonderingen uitvoeren, om te bepalen hoeveel heipalen er straks nodig zijn voor de nieuwbouw.

Bij inspectie van het kerkgebouw door de aannemer bleek dat de er in De Rank niet voldoende ruimte is om de benodigde sonderingen uit te voeren. Dit betekent dat er pas gesondeerd kan worden als De Rank gesloopt is. Binnen de huidige planning van de verbouwing levert dat een vertraging van 4 weken op. Dat vonden wij geen acceptabel scenario. Vooral omdat de inzet steeds is geweest om met Kerst weer van ons nieuwe kerkgebouw gebruik te maken.

Sloop van De Rank

In het belang van de voortgang van de bouw hebben we aannemer Van den Ende gevraagd om een alternatief voorstel. Zijn nieuwe plan is om De Rank eerder te slopen, zodat er meer tijd is om de sonderingen uit te voeren. Besloten is dat de sloper per 1 augustus start met de sloop van De Rank. De kerkenraad heeft hier akkoord op gegeven.

Dit betekent dat De Rank voor 1 augustus volledig moet worden ontruimd. Met een grote groep vrijwilligers is zaterdag 18 juli al een begin gemaakt met het leegruimen van De Rank. Ook in de komende weken willen we graag een beroep op u doen. Alle hulp in de voorbereiding op de verbouwing is welkom. U kunt u aanmelden bij Jonneke Grotenboer: jonnekegrootenboer@hotmail.com.

Laatste kerkdienst

De laatste kerkdienst in ons ‘oude’ kerkgebouw vindt plaats op zondag 16 augustus. De Rank en de bijgebouwen zullen dan niet meer toegankelijk zijn. Wel worden er door de aannemer voorzieningen getroffen voor water, elektra en noodtoiletten.

De bouw van de kerk komt nu snel dichterbij. Dit zal een uitdagende tijd worden voor ons als gemeente. Vanuit de Projectcommissie zetten wij ons in om de overlast voor gemeenteleden en gebruikers van de kerk zoveel mogelijk te beperken. We zijn blij dat we op een alternatieve locatie kerkdiensten kunnen blijven organiseren. Zodat we ook tijdens de verbouwing als gemeente met elkaar verbonden blijven.

Deel dit nieuwsbericht!

Email
WhatsApp
Facebook

Deel dit nieuwsbericht!

Email
WhatsApp
Facebook

Schrijf je in voor de nieuwsupdate!