Nieuwsbrief 25 juni

Beste gemeenteleden,

Dit is de laatste nieuwsbrief. Vanaf juli zal alle communicatie weer via het kerkblad “Kerk op Dordt” plaats gaan vinden en wordt een selectie hiervan weer op onze website geplaatst. Vanaf juli zijn er weer (beperkt) gemeenteleden welkom tijdens de zondagse erediensten. Verderop in deze nieuwsbrief leest u hier alles over.

Erediensten De Wijnstok

De diensten voor de komende periode:

Zondag 28juni Voorganger is Martha Huizinga

Medewerking aan deze diensten wordt verleend door de voorganger, de dienstdoende ambtsdrager, de organist en enkele mensen van de gemeenteband.  

Deze diensten zijn via de Kerkomroep te beluisteren ( https://www.kerkomroep.nl/ ). Omdat de kans groot is dat deze website ook de komende weken regelmatig overbelast zal zijn, geven wij u de tip om de app Kerkomroep op uw telefoon of tablet te downloaden en via de app te luisteren. 

Op onze website www.pkndubbeldam.nl vindt u een link waarmee u de diensten via YouTube kunt volgen. Deze link is pas kort voor de diensten beschikbaar en vindt u aan de linkerzijde van de website (onder de bewegende foto’s).  

De liturgie voor de dienst van 28 juni is hier te vinden. Ook is deze onder aan de nieuwsbrief toegevoegd. 

Diaconie 

We vragen u om uw gebruikelijke collectebijdragen 1 keer per maand over te maken naar centrale diaconie (1ste collecte), de wijkkas van de eigen gemeente (2decollecte) en de ZWO (3de collecte). Collectes overmaken o.v.v. wijkgemeente Dubbeldam. We vragen u dus om meerdere collectes tegelijkertijd over te maken. Dit om het aantal overboekingen te beperken. De penningmeesters en diakenen verdelen het dan over de betreffende doelen. Voor de collectes van juni vragen we u uw bijdragen naar onderstaande rekeningen over te maken onder vermelding van ‘collecte juni’.

NummerCollecte28 juni
1e Diaconale collecte:NL28 RABO 0134 9398 40t.n.v. Diaconie Prot. Gem.Dordrecht –DubbeldamDoel:Present
2e Doel:WijkkasDoel:Wijkkerk
3e ZWO NL80 INGB 0002 6655 95 t.n.v. ZWO Protestantse wijkgemeente DubbeldamDoel: ZWO

Aanvullende mogelijkheden om giften te doen

Via verschillende kanalen hebben we het verzoek ontvangen om ook via collectebonnen en contant geld giften te kunnen doen. De voorkeur gaat nog steeds uit naar digitaal maar gezien de behoefte die er is, en omdat we in de periode van 5 juli tot en met 16 augustus weer erediensten gaan houden, hebben we het volgende bedacht. 

In de periode van 5 juli tot en met 16 augustus kunnen collectebonnen en contant geld worden ingeleverd bij de collectes in de kerk. Deze collectes worden vorm gegeven door middel van 3 schalen bij beide uitgangen van de kerkzaal (de reguliere uitgang en de nooduitgang) .

Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden, op de woensdagen tijdens de openstelling van de kerk ook de collectebonnen en/of contant geld als gift af te geven. Hierbij moet dan duidelijk worden aangegeven voor welke collecte(s) de gift(en) bedoeld is/zijn.

De kerk open!

De kerk open! Op maandag 29 juni nog van 10.00 tot 12.00, hierna in de zomermaanden vanaf 1 juli t/m 12 augustus alleen op de woensdagochtenden van 10.30 -12.00  Kom gerust langs! Een van de pastors is aanwezig. Je kunt een kopje koffie/thee drinken, even bijpraten, of even in de kerk de stilte zoeken. Je kunt ook in de kerk een kaarsje aansteken. Dit allemaal uiteraard met inachtneming van de 1 1⁄2 meter, en geen groepsvorming.

Jaffa  Project in Israël  

Dag lieve mensen,

Maandag 29 juni ben ik in de Rank voor de verkoop van kaarten etc.

Vanaf 1 juli is de Rank alleen op woensdagmorgen open voor koffie en gesprekje ,ook dan ben ik er met de kaarten voor het Jaffa Project.

Hopelijk tot ziens,

Hartelijke groet, Riet Lagewaard

Invulling kerkdienst in de periode van 5 juli tot en met 16 augustus

1. Gebruiksplan

Vanaf 1 juli 2020 zijn er –met inachtneming van de 1 ½ meter regel- maximaal 100 mensen (exclusief medewerkers) welkom bij kerkdiensten. Om dit mogelijk te maken, moest er een gebruiksplan worden opgesteld.

Dit gebruiksplan is een op ons kerkgebouw toegespitste praktische invulling. Het landelijke PKN-protocol biedt hiervoor een belangrijk handvat, tegelijkertijd is het niet allesomvattend. Daarom is het gebruik van gezond verstand van even groot belang.  

Het gebruiksplan is beschikbaar voor alle gemeenteleden. Het blijft actief zolang het landelijke PKN-protocol dat voorschrijft. De meest recente versie wordt beschikbaar gesteld via de website van onze kerk en is als bijlage bij deze nieuwbrief gevoegd. Ook ligt er een exemplaar ter inzage in de kerk.

Voor alle activiteiten geldt dat we de voorschriften van het RIVM inzake hygiëne, afstand, kwetsbare personen e.d. in acht nemen.

2. Zingen 

Gemeentezang is niet toegestaan omdat het een bron van besmetting lijkt te zijn. Dat is pijnlijk, maar ook binnen de gestelde richtlijnen is het hopelijk mogelijk om voluit kerk te zijn.

3. Aanmelden

Het zal duidelijk zijn dat het in deze periode niet mogelijk is om spontaan naar de kerk te komen om de eredienst mee te maken. Het inplannen en volboeken van de diensten met een maximale bezetting van 100 personen is niet eenvoudig. We willen  alle gemeenteleden evenveel kans geven om een kerkdienst te bezoeken. Om dit in goede banen te leiden, hebben we gekozen voor een online aanmeldsysteem via Kerktijd.nl waarbij het ook mogelijk is om telefonisch aan te melden. Via dit systeem is een eerlijke en roulerende uitnodiging mogelijk waarbij iedereen evenveel kans heeft om een kerkdienst te bezoeken. Op onze homepagina kunt u meer informatie lezen over hoe u zich via de computer of telefonisch kunt aanmelden. 

Bericht Pastores:

Het is alweer zomer! Heerlijk om buiten te kunnen zijn en van de prachtige bloeiende bloemen en planten te genieten. Het goede weer doet ons goed. Gelukkig is ook het Covid-19 virus in ons land steeds meer onder controle. Dat stemt hoopvol voor de nabije toekomt. In deze laatste nieuwsbrief willen we afsluiten met een hoopvol lied. Een lied over de ‘grote zomer’ die er aan komt.

Eens komt de grote zomer waarin zich ‘t hart verblijdt. 

God zal op aarde komen met groene eeuwigheid.

De hemel en de aarde wordt stralende en puur. 

God zal zich openbaren in heel zijn creatuur. 

NLB 747:1

Margot Overduin, Martha Huizinga en Peter Barmentlo

Kinderkerk XL

Aanstaande zondag willen we de kinderen weer live ontmoeten. Daarom organiseren we een bijzondere kinderkerk XL, buiten achter de kerk bij het jeugdhonk. We starten om 09.45 uur en het programma duurt tot ongeveer 11.00 uur.

Kinderen kunnen nog worden opgegeven via kinderkerk@pkndubbeldam.

Tot zondag, de leiding van de kinderkerk.

Zangmomenten Missie Dordt

Op de laatste pagina van deze nieuwsbrief vindt u een uitnodiging voor openlucht zangmomenten op zondag 28 juni. Er vindt ook een zangmoment in Dubbeldam plaats. Onze gemeenteband verzorgt de muziek! Wilt u aanwezig zijn, vergeet u dan niet vooraf aan te melden!

De laatste nieuwsbrief & liturgie

Zoals eerder aangegeven is dit de laatste nieuwsbrief. We hebben gehoopt u op deze manier te bemoedigen en van informatie te voorzien in deze moeilijke tijd. Alle nieuwe informatie wordt weer gedeeld via ons kerkblad ‘Kerk op Dordt’. 

De liturgie wordt vanaf nu beschikbaar gesteld via de website www.pkndubbeldam.nl

Deel dit nieuwsbericht!

Email
WhatsApp
Facebook

Deel dit nieuwsbericht!

Email
WhatsApp
Facebook

Schrijf je in voor de nieuwsupdate!