Nieuwsbrief 18 juni

Erediensten De Wijnstok

De diensten voor de komende periode:

Zondag 21 juni Voorganger is ds. J.M. Aarnoudse
Zondag 28juni Voorganger is Martha Huizinga

Medewerking aan deze diensten wordt verleend door de voorganger, de dienstdoende ambtsdrager, de organist en enkele mensen van de gemeenteband.  

Deze diensten zijn via de Kerkomroep te beluisteren ( https://www.kerkomroep.nl/ ). Omdat de kans groot is dat deze website ook de komende weken regelmatig overbelast zal zijn, geven wij u de tip om de app Kerkomroep op uw telefoon of tablet te downloaden en via de app te luisteren. 

Op onze website www.pkndubbeldam.nl vindt u een link waarmee u de diensten via YouTube kunt volgen. Deze link is pas kort voor de diensten beschikbaar en vindt u aan de linkerzijde van de website (onder de bewegende foto’s).  

De liturgie voor de dienst van 21 juni is hier te vinden. Ook is deze onder aan de nieuwsbrief toegevoegd. 

Diaconie 

We vragen u om uw gebruikelijke collectebijdragen 1 keer per maand over te maken naar centrale diaconie (1ste collecte), de wijkkas van de eigen gemeente (2decollecte) en de ZWO (3de collecte). Collectes overmaken o.v.v. wijkgemeente Dubbeldam. We vragen u dus om meerdere collectes tegelijkertijd over te maken. Dit om het aantal overboekingen te beperken. De penningmeesters en diakenen verdelen het dan over de betreffende doelen. Voor de collectes van juni vragen we u uw bijdragen naar onderstaande rekeningen over te maken onder vermelding van ‘collecte juni’.

NummerCollecte21 juni28 juni
1e Diaconale collecte:NL28 RABO 0134 9398 40t.n.v. Diaconie Prot. Gem.Dordrecht –DubbeldamDoel: KIA werelddiaconaatDoel:Present
2e Doel:WijkkasDoel: WijkkerkDoel:Wijkkerk
3e ZWO NL80 INGB 0002 6655 95 t.n.v. ZWO Protestantse wijkgemeente DubbeldamDoel: ZWODoel: ZWO

PR talent gezocht

Binnen de wijkgemeente Dubbeldam zijn we op zoek naar een PR talent, die zorgt voor de informatieverstrekking en promotie van onze wijkgemeente De Wijnstok via website en sociale media. Onze website is aan een opfrisbeurt toe en we proberen naast onze leden ook meer mensen in Dubbeldam en Dordrecht te bereiken. Wij zijn daarom op zoek naar een gemeentelid waarvoor het schrijven van teksten voor een website geen geheimen heeft en die op het gebied van vormgeving/lay-out ook zijn/haar weg weet te vinden. 

Goed om te weten dat je van de techniek minder hoeft te weten omdat er een team van slimme ICT-ers klaar staat om je te helpen.

Heb je ervaring met PR, gevoel voor redactie, schrijf je graag en goed en heb je creatieve ideeën over hoe we onze website kunnen vormgeven om onze leden en de bewoners van Dubbeldam en Dordrecht nog beter te kunnen bereiken, dan zien we jouw e-mail graag uiterlijk 17 juli tegemoet. Uiteraard zijn we benieuwd naar jouw affiniteit met PR en social media. Daarom het verzoek om in jouw mailbericht hier iets over te vertellen. Jouw belangstelling kan je e-mailen naar scriba.pkndubbeldam@gmail.com

De kerk open!

De kerk open! De kerk is op drie momenten in de week open. De komende tijd iedere maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen, van 10.00 -12.00 uur. Een van de pastors is aanwezig. Je kunt een kopje koffie/thee drinken, even bijpraten, of even in de kerk de stilte zoeken. Je kunt ook in de kerk een kaarsje aansteken. Dit allemaal uiteraard met inachtneming van de 1 1⁄2 meter, en geen groepsvorming.

In de zomermaanden (vanaf woensdag 1 juli) blijft de kerk geopend, maar dan alleen op de woensdagochtenden van 10.30-12.00 uur. Kom ook dan gerust even langs!

Kaarsen in de kerk

Jaffa  Project in Israël  

Lieve mensen,

Aangezien we geen kerkdiensten hebben op zondag en ik altijd wel een verkoop mag doen voor Het Jaffa Project in Israël  ben ik tot en met eind juni op maandag en vrijdagochtend in de Rank van 10.00 tot 12.00 uur met mijn kaarten en kleine cadeautjes.

U kunt op een relaxte manier snuffelen tussen mijn kaarten met wellicht een kop koffie en een praatje. Ook zij zitten in zwaar weer en misschien kunnen we op deze manier ons steentje bijdragen. Het liefst per bank overmaken. Ik hoop u op een van de ochtenden te ontmoeten. Hartelijke groet, Riet Lagewaard.

Inspiratie

Hoe word jij geïnspireerd? Waar word jij enthousiast van? Toen ik die vraag kreeg voorgelegd, zat ik in de zon een boeiend boek te lezen… Je zou kunnen zeggen dat het antwoord daarmee gegeven is… 

En toch. Mijn gedachten gingen vanaf dat moment een andere kant op en kwamen uit op drie dingen.

Ik dacht aan de online-diensten, aan de mooie preken uit Exodus en aan liederen van de gemeenteband. Die hebben mij geïnspireerd de afgelopen tijd. Over heilige Liefde. Over ‘de kracht van Uw genade die vrij maakt’ (Aan uw tafel – Sela), over ‘lopen op het water’ (Opw. 789).

Ook dacht ik aan ‘Eerst dit’, de bijbelpodcast van de EO/IZB, die we sinds een tijdje ’s avonds na het eten beluisteren. Wat een eigentijdse en verrassende uitleg van de wonderen die Jezus deed. Te midden van de chaos waarin mensen terecht waren gekomen, is daar het woord van Jezus, dat helend en messiaans is. Dat roept in Jezus’ tijd verwondering op bij de mensen, maar ook bij mij nu….

Ik dacht ook aan de liedjes die ik hoor als ik in de auto rijd…van een oude cd, die al (veel te?) lang in de afspeler zit. Sommige zijn wat lawaaierig, andere wat saai, maar er is er ook eentje bij waar ik echt door word geraakt, een pareltje…

Dansend over de gouden straten, De stralende bruid en de Mensenzoon.

Alle landen en volkeren zingen

Het lied van het Lam op de troon (Opw. 473)

Een lied dat een prachtig perspectief biedt en uitstijgt boven de aardse werkelijkheid. Om in weg te vluchten? Wil ik die werkelijkheid eigenlijk niet zien? Ik ben daar voor mezelf niet helemaal uit. Wel weet ik dat het een diep verlangen in me oproept naar de heelheid van de Schepping. En een verlangen om te zien, ‘van aangezicht tot aangezicht’ (1 Kor. 13: 12). Ik ben er van overtuigd dat God aan het einde der tijden alles goed zal maken. Dat Hij deze wereld niet loslaat, maar nieuw maakt. Uw Koninkrijk kome….

Het komt goed!

Jan den Hoed

Deel dit nieuwsbericht!

Email
WhatsApp
Facebook

Deel dit nieuwsbericht!

Email
WhatsApp
Facebook

Schrijf je in voor de nieuwsupdate!