Nieuwsbrief 11 juni

Beste gemeenteleden,

Hierbij weer een nieuwsbrief.

Inmiddels zijn er al heel wat nieuwsbrieven de deur uit gegaan. We hebben gehoopt u op deze manier te bemoedigen en van informatie te voorzien in deze moeilijke tijd. Nu de zomer er aan komt met alle vakanties, en het leven weer ietwat normaal gaat worden, is in het moderamen besloten om t/m 25 juni door te gaan met de nieuwsbrieven en het versturen van de liturgie. Hierna wordt alle informatie weer gedeeld via ons kerkblad ‘Kerk op Dordt’. Voor eind juni hopen we nog in de nieuwsbrief te vermelden hoe de kerkgang geregeld gaat worden vanaf 1 juli. Met hartelijke groet Hans en Dinie

Erediensten De Wijnstok

De diensten voor de komende periode:

Zondag 14 juni Voorganger is ds. Nico van de Leer (jeugddienst)
Zondag 21 juni Voorganger is ds. J.M. Aarnoudse
Zondag 28juni Voorganger is Martha Huizinga

Medewerking aan deze diensten wordt verleend door de voorganger, de dienstdoende ambtsdrager, de organist en enkele mensen van de gemeenteband.  

Deze diensten zijn via de Kerkomroep te beluisteren ( https://www.kerkomroep.nl/ ). Omdat de kans groot is dat deze website ook de komende weken regelmatig overbelast zal zijn, geven wij u de tip om de app Kerkomroep op uw telefoon of tablet te downloaden en via de app te luisteren. 

Op onze website www.pkndubbeldam.nl vindt u een link waarmee u de diensten via YouTube kunt volgen. Deze link is pas kort voor de diensten beschikbaar en vindt u aan de linkerzijde van de website (onder de bewegende foto’s).  

De liturgie voor de dienst van 14 juni is hier te vinden. Ook is deze onder aan de nieuwsbrief toegevoegd. 

Diaconie 

We vragen u om uw gebruikelijke collectebijdragen 1 keer per maand over te maken naar centrale diaconie (1ste collecte), de wijkkas van de eigen gemeente (2de collecte) en de ZWO (3de collecte). Collectes overmaken o.v.v. wijkgemeente Dubbeldam. We vragen u dus om meerdere collectes tegelijkertijd over te maken. Dit om het aantal overboekingen te beperken. De penningmeesters en diakenen verdelen het dan over de betreffende doelen. Voor de collectes van juni vragen we u uw bijdragen naar onderstaande rekeningen over te maken onder vermelding van ‘collecte juni’.

NummerCollecte14 juni21 juni28 juni
1e Diaconale collecte:NL28 RABO 0134 9398 40t.n.v. Diaconie Prot. Gem.Dordrecht –DubbeldamDoel:WijkdoelDoel: KIA werelddiaconaatDoel:Present
2e Doel:WijkkasDoel:WijkkerkDoel: WijkkerkDoel:Wijkkerk
3e ZWO NL80 INGB 0002 6655 95 t.n.v. ZWO Protestantse wijkgemeente DubbeldamDoel: ZWODoel: ZWODoel: ZWO

De kerk open!

De kerk is op drie momenten in de week open. De komende tijd iedere maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen, van 10.00 -12.00 uur. Een van de pastors is aanwezig. Je kunt een kopje koffie/thee drinken, even bijpraten, of even in de kerk de stilte zoeken. Je kunt ook in de kerk een kaarsje aansteken. Dit allemaal uiteraard met inachtneming van de 1 1⁄2 meter, en geen groepsvorming. Kom gerust even langs.

Kaarsen in de kerk

Kroonboeken in kroontijden

Martha vroeg me wat mij in deze tijd inspireert. Interessante vraag, maar eigenlijk sta ik daarbij in deze tijd niet echt bewust stil. Niet anders dan anders zeg maar. In ieder geval ben ik net als vele anderen begonnen met opruimen en schoonmaken. Omdat ik niet veel energie heb is dat een klus die uit heel veel etappes bestaat. Na het schoonmaken van een plank in de kast moet ik altijd weer even zitten en uitrusten. En dan lees ik vaak. Eerst heb ik “La Peste” van Albert Camus na vijftig jaar herlezen. In een Noord-Afrikaanse stad breekt de pest uit en de stad gaat in ‘lockdown’. In het laatste decennium van de vorig eeuw kreeg José Saramago op de valreep de Nobelprijs voor de Literatuur. Hij schreef “De Stad der Blinden” waarin Lissabon geteisterd wordt door een mysterieuze ziekte waarbij de een na de ander blind wordt. Men probeert vol vuur de zieken te scheiden van de (nog) niet zieken, maar dat blijkt al snel niet te lukken. Ook hier vervalt de samenleving tot gruwelijk gedrag. Mijn oude lerares Latijn leerde het ons vijftig jaar geleden Latijnse spreuken al. “Homo homini lupus est.” Oftewel, “De mens is als een wolf voor zijn medemens”. Uiteindelijk drijft me dit al jaren, niet per sé nu, maar eigenlijk altijd al. Dat dit leven op aarde niet het einde der dingen is. Dat we als christen uit een belofte mogen leven. En dat we daaraan elke dag in het nu ons steentje mogen bijdragen, ook in deze tijd. Erry Pieters-Korteweg

Bericht Margot

De eerste camper heb ik al gespot en nu de eerste caravan onze straat is uitgereden begint het vakantiegevoel toch een beetje te kriebelen. Natuurlijk realiseer ik me dat vakantie vieren niet meer zoals voorgaande jaren zal gaan. Deze week hoorde ik dat 50 procent deze zomer helemaal niet met vakantie gaat. Wij zijn van plan om in Nederland te blijven en veel de fiets te pakken als het weer meezit. Gelukkig hoeven we niet zo lang meer te wachten, want vanaf vrijdag 3 juli tot en met zondag 19 juli heb ik vakantie en aangezien dit een van de laatste nieuwsbrieven zal zijn, wil ik dit alvast mededelen. Of u met vakantie gaat of tot die andere 50 procent behoort, graag wil ik u een fijne zomerperiode toewensen en een zegenbede meegeven die te vinden is in het Dienstboek van de Abdij van Iona, een bekende oecumenische community aan de Westkust van Schotland.

Moge God, die erbij is als de zon opgaat en ondergaat en als je de zee oversteekt, onderweg je schreden richten.Moge God, die je nabij is als je zit en als je staat, je met liefde omringen en je bij de hand leiden.Moge God, die je wegen kent en de plaatsen waar je uitrust bij je zijn in je taak op aarde het goede nieuws zijn dat je deelt en je op de eeuwige weg leiden

Oproep verhuisdozen

Een oproep voor verhuisdozen. Voor het leegruimen van De Rank zijn er verhuisdozen nodig. Als er gemeenteleden ergens nog goede dozen, liefst verhuisdozen hebben, zouden we die graag willen hebben. Brengen naar De Rank svp, evt. op te halen, melden per mail: jonnekegrootenboer@hotmail.com

Kinderkerk:

Op de website van de kerk vinden jullie sinds kort de link naar de online Kinderkerk. Aanstaande zondag sluit de Kinderkerk ook aan op het thema van de Jeugddienst “Maskers op, maskers af”.  

Deel dit bericht!

Email
WhatsApp
Facebook

Deel dit nieuwsbericht!

Email
WhatsApp
Facebook

Schrijf je in voor de nieuwsupdate!