Nieuwsbrief 4 juni

Erediensten De Wijnstok

De diensten voor de komende periode:

Zondag 7 juni Voorganger is ds. Peter Barmentlo
Zondag 14 juni Voorganger is ds. Nico van de Leer (jeugddienst)
Zondag 21 juni Voorganger is ds. J.M. Aarnoudse
Zondag 28juni Voorganger is Martha Huizinga

Medewerking aan deze diensten wordt verleend door de voorganger, de dienstdoende ambtsdrager, de organist en enkele mensen van de gemeenteband.  

Deze diensten zijn via de Kerkomroep te beluisteren (https://www.kerkomroep.nl/). Omdat de kans groot is dat deze website ook de komende weken regelmatig overbelast zal zijn, geven wij u de tip om de app Kerkomroep op uw telefoon of tablet te downloaden en via de app te luisteren. 

Op onze website www.pkndubbeldam.nl vindt u een link waarmee u de diensten via YouTube kunt volgen. Deze link is pas kort voor de diensten beschikbaar en vindt u aan de linkerzijde van de website (onder de bewegende foto’s).  

De liturgie voor de dienst van 7 juni is hier te vinden. Ook is deze onder aan de nieuwsbrief toegevoegd. 

Diaconie 

We vragen u om uw gebruikelijke collectebijdragen 1 keer per maand over te maken naar centrale diaconie (1ste collecte), de wijkkas van de eigen gemeente (2de collecte) en de ZWO (3de collecte). Collectes overmaken o.v.v. wijkgemeente Dubbeldam. We vragen u dus om meerdere collectes tegelijkertijd over te maken. Dit om het aantal overboekingen te beperken. De penningmeesters en diakenen verdelen het dan over de betreffende doelen. Voor de collectes van juni vragen we u uw bijdragen naar onderstaande rekeningen over te maken onder vermelding van ‘collecte juni’.

NummerCollecte7 juni14 juni21 juni28 juni
1e Diaconale collecte:NL28 RABO 0134 9398 40t.n.v. Diaconie Prot. Gem.Dordrecht –DubbeldamDoel: ZWO zendingswerkersDoel:WijkdoelDoel: KIA werelddiaconaatDoel:Present
2e Kerkrentmeester collecte   NL80 RABO 0373 7029 49 t.n.v. PWG Dubbeldam teDordrechtDoel:WijkkasDoel:WijkkerkDoel: WijkkerkDoel:Wijkkerk
3e ZWO NL80 INGB 0002 6655 95 t.n.v. ZWO Protestantse wijkgemeente DubbeldamDoel: ZWODoel: ZWODoel: ZWODoel: ZWO

De kerk open!

De kerk is op drie momenten in de week open. De komende tijd iedere maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen, van 10.00 -12.00 uur. Een van de pastors is aanwezig. Je kunt een kopje koffie/thee drinken, even bijpraten, of even in de kerk de stilte zoeken. Je kunt ook in de kerk een kaarsje aansteken. Dit allemaal uiteraard met inachtneming van de 1 1⁄2 meter, en geen groepsvorming. Kom gerust even langs. 

Kerkdienst

Zondag 7 juni vieren we het Heilig Avondmaal, met een heel klein groepje in de kerk, maar u kunt het thuis meevieren, door brood en wijn klaar te zetten. We sluiten de verhalen van Mozes voorlopig af met de lezing uit Exodus 33. De vraag van Mozes: ‘Laat mij toch uw majesteit zien’. 

Kaarsen in de kerk

Jeugdwerk:

Bootcamp en kampvuur: 

Op vrijdag 12 juni om 20:00 uur is er een leuke avond voor alle jongeren. We spreken buiten af naast het Jeugdhonk. Rob van Dongen (sportcoach en gemeentelid) zal een bootcamp leiden. Na een half uur intensief sporten gaan we nog gezellig met elkaar bij praten met lekkers rond het kampvuur. Het wordt een gezellige avond! Hierbij moeten we ons natuurlijk wel aan de corona maatregelen houden. Opgeven kan bij Martha Huizinga. We hebben heel veel zin om jullie weer live te zien! 

Het maximaal aantal aanwezigen is 30 personen. 

Jeugddienst:

Op 14 juni is er een jeugddienst met als thema: ‘Maskers op, maskers af’. Nico van der Leer zal deze dienst leiden. Als jongeren zijn jullie welkom om er deze dienst live bij te zijn. Jullie zijn de allereerste groep die sinds lange tijd weer een keertje naar de kerk kunnen. We hopen dat veel van jullie er bij zijn. Uiteraard houden we ons in de kerk strikt aan de corona maatregelen. Het wordt een mooie dienst en het is fijn om zo als jongerengroep weer een keertje samen in de kerk te zijn. Laat je wel even weten of je komt? Dit kan bij Martha Huizinga. Het maximaal aantal kerkgangers is 30 personen. 

Kinderkerk:

Wat hebben we de kinderen gemist de afgelopen maanden! Sinds deze maand geven we regelmatig d.m.v. online filmpjes kinderkerk: de kinderen kunnen meezingen, knutselen en luisteren naar een verhaal. De link hiervoor kunnen jullie vinden op de homepage van www.pkndubbeldam.nl 

Deel dit nieuwsbericht!

Email
WhatsApp
Facebook

Deel dit nieuwsbericht!

Email
WhatsApp
Facebook

Schrijf je in voor de nieuwsupdate!