Nieuwsbrief 19 mei

Erediensten De Wijnstok 

De diensten voor de komende periode:

Donderdag 21 mei Voorganger is ds. Peter Barmentlo (Hemelvaartsdag)
Zondag 24 mei  Voorganger is ds. Peter Barmentlo
Zondag 31 mei     Voorganger is ds. Peter Barmentlo
Zondag 7 juni       Voorganger is ds. Peter Barmentlo

Medewerking aan deze diensten wordt verleend door de dominee of kerkelijk werker, de dienstdoende ambtsdrager, de organist en enkele mensen van de gemeenteband.

Deze diensten zijn via de Kerkomroep te beluisteren (https://www.kerkomroep.nl/). Omdat de kans groot is dat deze website ook de komende weken regelmatig overbelast zal zijn, geven wij u de tip om de app Kerkomroep op uw telefoon of tablet te downloaden en via de app te luisteren.

Op onze website www.pkndubbeldam.nl vindt u een link waarmee u de diensten via YouTube kunt volgen. Deze link is pas kort voor de diensten beschikbaar en vindt u aan de linkerzijde van de website (onder de bewegende foto’s).

De liturgie van de diensten van donderdag 21 mei en zondag 24 mei kunt u onder aan dit nieuwsbericht vinden.

Diaconie

We vragen u om uw gebruikelijke collectebijdragen 1 keer per maand over te maken naar centrale diaconie (1ste collecte), de wijkkas van de eigen gemeente (2de collecte) en de ZWO (3de collecte). Collectes overmaken o.v.v. wijkgemeente Dubbeldam. We vragen u dus om meerdere collectes tegelijkertijd over te maken. Dit om het aantal overboekingen te beperken. De penningmeesters en diakenen verdelen het dan over de betreffende doelen. Voor de collectes van mei vragen we u uw bijdragen naar onderstaande rekeningen over te maken onder vermelding van ‘collecte mei’.

NummerCollecte21 mei24 mei31 mei
1e Diaconale collecte:NL28 RABO 0134 9398 40t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Dordrecht -DubbeldamDoel: Diaconaal aandachtcentrumDoel: De HoopDoel:Zending Kerk in Actie
2e Kerkrentmeester collecte   NL80 RABO 0373 7029 49 t.n.v. PWG Dubbeldam te DordrechtDoel: WijkkerkDoel:WijkkerkDoel:Wijkkerk
3e ZWO NL80 INGB 0002 6655 95 t.n.v. ZWO Protestantse wijkgemeente DubbeldamDoel: ZWODoel: ZWODoel: ZWO

Actie Solidariteitskas

Graag vestigen wij uw aandacht op de actie Solidariteitskas die de afgelopen week weer van start is gegaan. Velen van u hebben inmiddels een e-mail of een brief ontvangen met het toezeggingsverzoek. Voor diegenen die een doorlopende machtiging hebben afgegeven, wordt de bijdrage op 15 juni door het kerkkantoor geïncasseerd. Wij hopen dat het solidair zijn u allen aanspreekt en dat u kan en wil bijdragen aan deze actie.

De kerk open!

De kerk is op drie momenten in de week open. De komende tijd iedere maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen, van 10.00 -12.00 uur. Een van de pastors is aanwezig. Je kunt een kopje koffie/thee drinken, even bijpraten, of even in de kerk de stilte zoeken. Je kunt ook in de kerk een kaarsje aansteken. Dit allemaal uiteraard met in achtneming van de 1 1⁄2 meter, en geen groepsvorming. Kom gerust even langs.

Bericht van Peter

Houd moed, heb lief. Dat is een hele kunst in deze dagen! Vooral nu het zo lang duurt allemaal. Ik hoor het van verschillende kanten. Begrijpelijk, we willen allemaal weer terug naar het gewone leven. Gelukkig zijn er goede berichten, komt er steeds weer wat meer ruimte. Ook het bericht dat het de goede kant op gaat met de verbouwingsplannen en dat we waarschijnlijk meer kunnen doen dan we gedacht hadden, is een enorme opsteker! Wat me ook opvalt, is dat veel mensen toch ook de rust opzoeken, wandelen en fietsen in de natuur. Anderen zoeken ook verdieping, je denkt na over je eigen leven. Weer anderen bidden, tot hun eigen verbazing, want dat waren ze niet zo gewend eigenlijk. Het is ook zo verschillend voor iedereen, sommige hebben verdriet, moeten mensen missen door de Corona, anderen zijn juist in de afgelopen tijd tot rust gekomen, een lege agenda, voelen zich weer uitgerust. We zijn op weg naar het Pinksterfeest. Een prachtig lied dat gaat over de Geest en de stilte is lied 691 uit het nieuwe liedboek. Dat wens ik je toe:

In stilte werkt de Geest van God, stuwt voort met vaste krachten,
een wijze moeder die ons hoedt, een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan, doet mensen weer elkaar verstaan, omgeeft ons als een mantel.

Deel dit nieuwsbericht!

Email
WhatsApp
Facebook

Deel dit nieuwsbericht!

Email
WhatsApp
Facebook

Schrijf je in voor de nieuwsupdate!