Categorieën
Nieuws Verbouwing

Inrichting van de kerk

De Commissie Inrichting heeft een schets laten maken door de architect. Hierin zijn duidelijk alle wensen voor de vernieuwde kerkzaal en de nieuwe bijzalen te zien. Deze ontwerpen zijn nog niet definitief, maar geven al een heel mooi beeld van de nieuwe kerk. In het ontwerp en de indeling van de verschillende ruimtes is zo goed als mogelijk recht gedaan aan alle wensen van de gemeenteleden  en de gebruikers van de kerk.

Categorieën
Nieuws Verbouwing

Aannemer gekozen in bouwteam

We hebben een aannemer gekozen om mee in bouwteam te gaan werken.

Vijf aannemers zijn door de projectcommissie benaderd met de vraag of zij interesse hebben in verbouw en nieuwbouw. Hierop kreeg elke aannemer de gelegenheid om in 1 uur zijn plan te presenteren. De selectie is tot stand gekomen uit een longlist met mogelijke aannemers, die vanuit de gemeente en vanuit de commissie is opgesteld. Van de longlist hebben we een shortlist samengesteld met de meest geschikte aannemers. Ook de architect heeft hieraan bijgedragen.

Naar aanleiding van de presentaties van de bouwbedrijven is de projectcommissie na zorgvuldige afweging tot een keus gekomen: Van der Ende B.V. uit Bergambacht nodigen we uit om in bouwteamverband het bouwproject verder uit te werken. Het doel is om samen te zien of het kan komen tot een bouwovereenkomst. Mocht dit niet lukken, dan zullen we een volgend geschikt bouwbedrijf hiervoor uitnodigen. De start van de verbouwing staat dus nog ter bespreking.