Presentatie van de nieuwe schetsen

Zondag 23 september presenteerde Henk Harmsen namens de projectcommissie het vernieuwde ontwerp van de toekomstige kerk. De nieuwe schetsen geven een mooi beeld van de buitenkant van het gebouw en van de globale indeling ervan. De volgende stap is om de binnenruimte verder uit te werken. Hiertoe heeft de commissie Inrichting onder leiding van Dirk Frans een binnenhuisarchitect benaderd. Zodra dit meer vorm krijgt, wordt u ook hiervan weer geïnformeerd.

Helaas betekent dit niet dat we nu direct kunnen gaan bouwen. We wachten nog op groen licht voor een omgevingsvergunning. Verschillende instanties binnen de gemeente Dordrecht bekijken onze aanvraag. Op sommige onderdelen verlangen zij nog aanvullende informatie. De planning is dat eind dit jaar alle benodigde stukken bij de gemeente Dordrecht binnen zijn. Zodat zij onze omgevingsvergunning goed en positief kunnen beoordelen.

Commissie Logistiek

De verbouwing van de kerk wordt steeds concreter. Daarom bereiden we ons voor op de periode waarin de kerk daadwerkelijk op de schop wordt genomen. Vanuit de projectcommissie is Marc Verschure betrokken om alles logistiek in goede banen te leiden. Zodat alle gemeenteleden en gebruikers van de kerk zo min mogelijk overlast ondervinden tijdens de verbouwing.

Deel dit nieuwsbericht!

Email
WhatsApp
Facebook

Deel dit nieuwsbericht!

Email
WhatsApp
Facebook

Schrijf je in voor de nieuwsupdate!