1. Skip to header
  2. Skip to navigation
  3. Skip to content
  4. Skip to footer

Nieuw in de kerk

Elke zondagochtend is er om 10:00u een dienst, meestal geleid door onze predikant, dominee Barmentlo. Diensten zijn open voor iedereen. Naderhand is er koffie. Doordeweeks worden er veel activiteiten georganiseerd. Die staan in de agenda.

 

Kerkdiensten

Het middelpunt wordt gevormd door een of twee lezingen uit de bijbel. Die legt de dominee uit in de preek, vaak aan de hand van een thema. In een kerkdienst worden verschillende liederen gezongen, begeleid door het orgel of de gemeenteband. Ook bidden we, waarin we God vragen bij ons te zijn. We vragen hem ook bij anderen te zijn, in de voorbeden, die we afsluiten met het Onze Vader. Er is een moment speciaal voor de kinderen, voordat die naar de kinderkerk gaan. Voor de allerkleinsten is er oppas.

We gebruiken het nieuwe liedboek en de NBV versie van de bijbel.

 

Activiteiten

Er zijn verschillende soorten activiteiten, bijvoorbeeld kringen om meer te leren over de bijbel, middagen en avonden voor contact en gezelligheid en acties voor goede doelen. Rond kerst en pasen zijn er vaak speciale bijeenkomsten. Op de pagina's over de activiteiten vind je meer informatie, onder Gemeenteopbouw en Diaconie. Voor de jeugd is er een aparte pagina.

 

Organisatie

In de kerk heeft de predikant de geestelijke leiding, en de kerkenraad de bestuurlijke leiding. Gemeenteleden beslissen over belangrijke dingen mee. De kerk is een grote vrijwilligersorganisatie, waarin veel mensen hun talent voor muziek, creativiteit en organisatie gebruiken om hun geloof uit te drukken. We werken samen met diverse andere kerken, bijvoorbeeld voor goede doelen. En we hebben ook een gezamelijk kerkblad, en en een gezamenlijk kerkkantoor.

 

Contact opnemen

Als je een keer met iemand uit de kerk wil praten of je wil laten inschrijven als lid, kun je onder contact kijken hoe je o.a. iemand uit de kerk of het kerkkantoor kunt bereiken.