1. Skip to header
  2. Skip to navigation
  3. Skip to content
  4. Skip to footer

Kerkenraad

Wijkkerkenraad

De wijkkerkenraad neemt beleidsbeslissingen en wordt gevormd door alle ouderlingen, diakenen, ouderlingen-kerkrentmeester en de predikant van de wijkgemeente; de kerkelijk werkers, voor zover geen ambtsdrager, zijn adviserend lid evenals de (niet ouderling) kerkrentmeesters. De wijkkerkenraad vergadert gemiddeld 5 keer per jaar. De namen en adressen van de ambtsdragers staan achter in de gemeentegids vermeld. Het moderamen van de wijkkerkenraad wordt gevormd door de voorzitter, de 1e en 2e scriba van de kleine kerkenraad en de predikant.

 

Kleine kerkenraad

De kleine kerkenraad is het dagelijks bestuur van de wijkkerkenraad en vergadert gemiddeld 10 keer per jaar. Dit college is als volgt samengesteld:

  • voorzitter: dhr. R. de Vlaming (ouderling met speciale opdracht)
  • scribaat: vacature; tweede scriba dhr. M. Prins (ouderling met speciale opdracht)
  • leden: mw. M. Flach-Bruinings (diaken), waarnemer
  • leden: mw. I. Kloot-Post (diaken), waarnemer
  • leden: dhr. J. de Jong (ouderling-kerkrentmeester), waarnemer
  • lid: dhr. P. Barmentlo (predikant)

De kerkelijk werker mw. M. Overduin-Mossel is adviserend lid.