1. Skip to header
  2. Skip to navigation
  3. Skip to content
  4. Skip to footer

De kerk dichtbij

We vieren, leren en dienen het verbond dat God met de mensen aangaat. We zijn actief betrokken met onze omgeving, present in woord en gedrag en we streven er naar een open en gastvrije gemeente te zijn. We zijn pluriform in onze christelijke geloofsbeleving.

Lees verder bij 'wat ons kenmerkt'.

 

Visie

“Wij geloven in de drie-enig God; Vader, Zoon en Heilige Geest en zijn betrokken op elkaar en op de wereld. Wij zijn een gemeente, gevoed en geïnspireerd door het Evangelie van Jezus Christus, die de ware Wijnstok is, in de verwachting van zijn wederkomst Maranatha. We leggen daarvan openlijk getuigenis af en zijn een krachtige geloofsgemeenschap waar mensen, samen met anderen en in het licht van de woorden van God, de zin van hun leven kunnen ontdekken”

 

Missie

“DICHTBIJ GOD, ELKAAR EN DE WERELD”