1. Skip to header
  2. Skip to navigation
  3. Skip to content
  4. Skip to footer

Maaltijd van de Heer

In onze wijkgemeente wordt zes keer per jaar de Maaltijd van de Heer gevierd. ‘Allen die op de Heer vertrouwen en Hem liefhebben’ worden genodigd aan de Maaltijd deel te nemen. Kinderen die voor het eerst deel nemen krijgen gelegenheid om zich daarop voor te bereiden door avondmaalscatechese bij te wonen. In het kerkblad worden zij hiervoor uitgenodigd. In onze wijkgemeente wordt brood en wijn ‘lopend’ gedeeld. Zie verder de aankondigingen in het kerkblad.