1. Skip to header
  2. Skip to navigation
  3. Skip to content
  4. Skip to footer

Over pastoraat

De predikant, de kerkelijk werker en de ouderlingen zijn samen verantwoordelijk voor het pastoraat in de gemeente. Zij bezoeken, waar mogelijk, de gemeenteleden die in het ziekenhuis verblijven, althans wanneer zij daarvan op de hoogte zijn. Dit geldt in overleg ook voor de zieken die thuis verblijven.

 

Bij Voor bezoek en in de buurt kan je lezen welke straten onder welke buurt worden gerekend. Deze indeling heeft betrekking op het pastorale bezoekwerk. Bij ziekte, overlijden of andere omstandigheden kan, afhankelijk van in welke buurt men woont, contact worden opgenomen met onze kerkelijk werker.


In elke buurt is een team werkzaam, bestaande uit ouderlingen, diakenen en diverse medewerkers. Deze buurtteams onderhouden contacten met gemeenteleden en leveren een belangrijke bijdrage in het onderlinge pastoraat.