1. Skip to header
  2. Skip to navigation
  3. Skip to content
  4. Skip to footer

Huwelijk of uitvaart

Huwelijk

De aanvraag tot kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk doe je tijdig bij de predikant. Neem gelijktijdig contact op met de koster en het kerkkantoor om de kerkruimte te bespreken. De zondag voorafgaand aan de trouwdienst wordt het huwelijk afgekondigd in de kerkdienst. Je aanwezigheid tijdens deze dienst wordt zeer op prijs gesteld.

 

Uitvaart

Neem bij een sterfgeval zo spoedig mogelijk contact op met de predikant (tot 80 jaar) of kerkelijk werker (vanaf 80 jaar), zodat deze tijdig met de begrafenisondernemer kan overleggen over het tijdstip van de dienst van Woord en Gebed.