1. Skip to header
 2. Skip to navigation
 3. Skip to content
 4. Skip to footer

Jeugdraad

De taak van de jeugdraad is het ondersteunen van de jeugdclubs binnen de gemeente. Daarnaast organiseert de jeugdraad jeugddiensten. Het dagelijks bestuur van de jeugdraad is in handen van de zogenaamde ‘kleine jeugdraad’.

 

De kleine jeugdraad legt verantwoording af aan de kerkenraad en de ‘grote jeugdraad’. De kleine jeugdraad bestaat uit:

 • Evelien Felix (voorzitter)
 • Minca Lievisse Adriaanse (secretaresse)
 • Frans Stokman(penningmeester)
 • Vacature (jeugdouderling)
 • Tom Kolsters (jeugddiaken)
 • Martha Huizinga (jeugdwerker)
 • Jan van der Veer
 • Sander Theunisse

Naar de grote jeugdraad zijn naast de leden van de jeugdraad ook vertegenwoordigers van alle jeugdclubs afgevaardigd.