1. Skip to header
  2. Skip to navigation
  3. Skip to content
  4. Skip to footer

Z.W.O

De werkgroep voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking werkt namens en voor de hele wijkgemeente vanuit de gedachte dat Z.W.O. een eerste taak is van de kerk, welke vraagt om een goede toerusting en toewijding. Dit laatste geldt ook met name ter bevordering van het eigen gemeente-zijn.

 

Om dit te kunnen bewerkstelligen heeft de werkgroep voor Z.W.O. zich dan ook als doel gesteld:

  • Bij de gemeente het werk voor zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking onder de aandacht te brengen en hiervoor belangstelling te wekken, wat zich zal moeten uiten in concrete daden;
  • Gemeenteleden bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid hierin en hen te wijzen op de eigen mogelijkheden binnen dit werk;
  • Het zich bezinnen op situaties veraf en dichtbij in het licht van Gods gerechtigheid;
  • Het inzamelen van geld voor het werk van Z.W.O.
Vervolgde christenen.
De ZWO verzorgt tweemaal per jaar een kaartenactie om in de gemeente te
zorgen voor meer aandacht voor vervolgde christenen. Er wordt een artikel in het
kerkblad geschreven en voorbede gedaan in de kerkdienst.
Contactpersoon: Jonneke van Spijk

 

De werkgroepleden zijn:

Voorzitter: Leendert Klein

Secretariaat: Marjolein van Wingerden, e-mail: zwo@pkndubbeldam.nl

Penningmeester: Rianne Tober

Roemenië: Mevr. E.S.P. Pieters-Korteweg

Lid: Mevr. J. van Spijk-Bosman Jansen

 

Contact

Het bankrekeningnummer van de ZWO-commissie is NL80INGB0002665595 t.n.v. de penningmeester Z.W.O. De activiteiten van de ZWO-commissie vallen onder de wijkkerkenraad.

Contactpersoon: Marjolein van Wingerden, e-mail: zwo@pkndubbeldam.nl