1. Skip to header
  2. Skip to navigation
  3. Skip to content
  4. Skip to footer

Hulp in Praktijk

Hulp in Praktijk (HiP) zet schijnwerpers op de roeping van de kerk om barmhartigheid te verlenen aan de samenleving. Geloven in Jezus Christus is daadwerkelijk Zijn licht te laten stralen in onze wereld, als gelovigen willen wij trachten dit in saamhorigheid met andere kerkgenootschappen handen en voeten te geven.

 

Als diaconie hebben wij vaak moeite met de vraag, hoe mensen in nood te bereiken. HiP heeft met zijn opzet van een landelijke hulplijn dit probleem een eind opgelost. Dit diaconaal communicatienetwerk tracht de hulpzoekende snel een antwoord op de hulpvraag te geven. De hulplijn is bereikbaar tijdens kantooruren onder 0900-4474474 (10 cent per minuut). De website van de stichting is www.stichtinghip.nl.

 

 

Contact

Voor hulpvragen en mensen die willen meewerken  vanuit onze wijkgemeente, kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw wijkcontactpersoon:

Jonneke van Spijk

Tel. 078-6161511

E-mail: diaconie@pkndubbeldam.nl