1. Skip to header
  2. Skip to navigation
  3. Skip to content
  4. Skip to footer

Diaconie

Mensen in achterstandsituaties; mensen in de knel komen we al lang niet meer alléén in de kerk tegen. Het zijn ook echt niet alléén ouderen of jongeren.


‘Want de kerk is pas kerk als zij er is voor anderen’. (D. Bonhoeffer)

De diaconie wil vanuit haar visie de betrokkenheid bij en de aandacht voor elkaar (verder) stimuleren. Als gemeente willen wij daarom mensen in de knel een helpende hand bieden. Niet alleen op financieel gebied, maar ook door inzet, daadkracht en gebed.

 

Zo willen wij onze aandacht richten op een menswaardig leven voor mensen binnen en buiten onze gemeente, dichtbij en veraf.

 

Moderamen diaconie:

Voorzitter:  mw. I. Kloot-Post
Scriba:    vacature
Administrateur:   dhr. E.W. Jonkers

 

Email: diaconie@pkndubbeldam.nl

 

Giften t.b.v. de diaconie van onze wijkgemeente zijn van harte welkom. Deze kunnen worden overgemaakt naar:

Diaconie Protestantse Gemeente Dordrecht-Dubbeldam

rekeningnummer: NL 28 RABO 0134939840

onder vermelding van: Diaconie wijkgemeente Dubbeldam

 

Informatie over ANBI en de fiscale aftrekbaarheid van giften vind u op:

http://www.pkn-dordrecht.nl/hoe-kunt-u-ons-steunen/.