1. Skip to header
  2. Skip to navigation
  3. Skip to content
  4. Skip to footer

Werkgroep Eredienst

De Werkgroep Eredienst is een door de wijkkerkenraad ingestelde commissie die tot taak heeft de organisatie van de eredienst goed te laten verlopen en houdt zich bezig met de inhoud en de vormgeving van de liturgie.

 

De werkgroep vergadert maandelijks. Er wordt veel aandacht besteed aan de voorbereiding van speciale diensten, zoals tijdens de veertig dagen, de Stille week, Pasen, Pinksteren, Voleindingzondag, Advent en Kerst. Ook de vormgeving van de liturgie in algemene zin, Avondmaalsvieringen enz. krijgt aandacht.

 

Andere groepen die zich bezig houden met bepaalde kerkdiensten (zoals de Oogstdienstcommissie, de Jeugdraad e.d.) doen dit in overleg met de Werkgroep Eredienst. De werkgroep bestaat uit de predikant, de organist en vertegenwoordigers van de verschillende geledingen van de gemeente.


 

Contactpersonen:

Peter Barmentlo, voorzitter.

Riette Bunk, secretaris, tel. 6214120