1. Skip to header
  2. Skip to navigation
  3. Skip to content
  4. Skip to footer

Uitzenddienst Thijs en Marike Blok

Op zondag 13 mei om 10.00 uur, is de uitzenddienst van Thijs en Marike Blok. Zij gaan voor Kerk in Actie als docenten theologie naar Justo Mwale University in Lusaka, Zambia. 

 

"Wat wij heel mooi vinden, is dat de opleiding van predikanten in Afrika kerken in Nederland ter harte gaat. Wij hopen in de studenten iets van God te ontvangen en iets met hen en jullie te delen."

 

- Thijs en Marike

 

Ook hier vanuit Nederland kunt u Thijs en Marike natuurlijk blijven volgen en steunen! Blijf in ieder geval op de hoogte via het weblog www.kerkinactie.nl/blogblok, waar je ook reacties kunt achterlaten. Van 1997 tot 2003 werkten Thijs en Marike in DR Congo. Met de uitzending naar Zambia is het de bedoeling dat ze eind juni voor vier jaar vertrekken, met de mogelijkheid van een verlenging van twee jaar.