1. Skip to header
  2. Skip to navigation
  3. Skip to content
  4. Skip to footer

Intercultureel Bijbellezen, wie doet mee?

In elke geloofsgemeenschap wordt de Bijbel opengeslagen om daaruit te lezen. Dat gebeurt in Nederland en ook in Zambia. Thijs en Marike Blok vinden het verrijkend om met broeders en zusters in Zambia de Bijbel te lezen. Maar het roept natuurlijk ook vragen op. Lukt dat wel, samen Bijbellezen als je in een heel ander land woont, een andere taal spreekt en van een andere cultuur bent? Kom je met elkaar in gesprek? Is het mogelijk om door de ogen van een ander naar de Bijbel en de wereld te kijken? Opent dat nieuwe mogelijkheden voor gesprek, ontmoeting, verandering en verdieping van het geloof?

 

Thijs en Marike nodigen ons uit, als gemeente die meeleeft met het werk in Zambia, de uitdaging aan te gaan en mee te doen met intercultureel Bijbellezen. Het is de bedoeling dat in het komende najaar vijf groepen in Zambia en vijf groepen in Nederland hetzelfde Bijbelgedeelte lezen en bespreken, en dat zij daarna de ervaringen uitwisselen. Onze wijkgemeente wil daar graag aan meedoen. Het is vooralsnog bedoeld voor twee bijeenkomsten van 1,5 uur.

 

Op de eerste avond lezen de groepen hetzelfde Bijbelgedeelte en wordt er nagedacht over wat opvalt of wat moeilijk te begrijpen is. Hiervan wordt een verslag opgesteld in het Engels. Op de tweede avond gaan we met elkaar in gesprek over het verslag dat wij vanuit Zambia hebben ontvangen en vergelijken dat met wat wij hebben opgeschreven.

 

Het lijkt een heel leuke en bijzondere ervaring te worden. Graag voor 20 september opgeven bij Leo Belder.

 

Commissie Vorming en Toerusting